Форум: Предложения
Тема: Монтиране на файлови системи
Автор: Red

Мнение от Red пуснато на Август 16 2006, 12:30
Mount има множество опции, по-важните от които са:

Повечето файлови системи имат собствени опции,  като информация за тях може да се намери на man страницата на командата mount.

Командата umount има значително по-малко опиции от mount. По-важните от тях са:


Примери:

#mount /dev/hda1 /mnt/hda – монтира /dev/hda1 в директорията /mnt/hda, която трябва предварително да е създадена с mkdir

#mount -t ntfs /dev/hda3 /mnt/hda3 – монтира /dev/hda3 в директорията /mnt/hda3, като задава и типа на файловта система

#mount /dev/hda1 /mnt/hda1 -o ro – монтира файловата система в режим само за четене

или

# mount -r /dev/hda1 /mnt/hda1

#umount /mnt/hda1 – демонтира файловата система прикачена към директорията /mnt/hda1

Монтирането на файлове с разширение iso става по следният начин:

#mount /home/red/netinstall.iso /mnt/iso -o loop

За повече информация прочетете man страницата на mount.

Източник: < http://myfreesoft.net/phpBB2/viewtopic.php?t=83 >

Powered by ikonforums 1.0.0 © 2006 ikonforums