Форум: Общи Проблеми и Въпроси
Тема: Смяна на резолюцията на login screen-a
Автор: onehitxzibit

Мнение от onehitxzibit пуснато на Юни 09 2007, 00:39
Как мога да сменя резолюцията на login screen-a, защото с тази която е по подразбиране мониторът ми прави проблеми?

Използвам Ubuntu 7.04.

Мнение от quintessence пуснато на Юни 09 2007, 22:55
На каква резолюция искаш да смениш ?

Пример за 1024x768 16bit color:

В grub.conf и/или menu.list на GRUB добавяш vga=... опция при опциите на ядрото .

Код: 
kernel /boot/vmlinuz-xxx root=/dev/xxx vga=0x317 ro quiet splash


0x317 е еквивалент на 791.

Ето ги таблиците :

Код: 
Colours   640x400 640x480 800x600 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200
--------+--------------------------------------------------------------
4 bits |    ?       ?     0x302      ?        ?        ?         ?
8 bits |  0x300   0x301   0x303    0x305    0x161    0x307     0x31C
15 bits |    ?     0x310   0x313    0x316    0x162    0x319     0x31D
16 bits |    ?     0x311   0x314    0x317    0x163    0x31A     0x31E
24 bits |    ?     0x312   0x315    0x318      ?      0x31B     0x31F
32 bits |    ?       ?       ?        ?      0x164      ?


или

Код: 
Colours   640x400 640x480 800x600 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200
--------+--------------------------------------------------------------
4 bits |    ?       ?      770       ?        ?        ?         ?
8 bits |   768     769     771      773      353      775       796
15 bits |    ?      784     787      790      354      793       797
16 bits |    ?      758     788      791      355      794       798
24 bits |    ?      786     789      792       ?       795       799
32 bits |    ?       ?       ?        ?       356       ?Мнение от cataneo пуснато на Юни 09 2007, 23:23
Аз си мисля, че пита за резолюцията на gdm.
Я дай да ти видим xorg.conf файла

Мнение от onehitxzibit пуснато на Юни 10 2007, 00:09
Цитат:  (Guest @ Юни 09 2007,23:23)

Аз си мисля, че пита за резолюцията на gdm.
Я дай да ти видим xorg.conf файла

Код: 
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "Files"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/misc"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
# path to defoma fonts
Fontpath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "eraser"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "cursor"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection

Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nvidia"
Busid "PCI:1:0:0"
Option "AddARGBVisuals" "True"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
Option "NoLogo" "True"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "K-700"
Option "DPMS"
Horizsync 28-64
Vertrefresh 43-85
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Monitor "K-700"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 4
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 8
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 15
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
 screen "Default Screen"
Inputdevice "Generic Keyboard"
Inputdevice "Configured Mouse"
Inputdevice "stylus" "SendCoreEvents"
Inputdevice "cursor" "SendCoreEvents"
Inputdevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection

Section "DRI"
Mode 0666
EndSection# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "Files"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/misc"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
Fontpath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
# path to defoma fonts
Fontpath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "eraser"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection

Section "InputDevice"
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "cursor"
Option "ForceDevice" "ISDV4"# Tablet PC ONLY
EndSection

Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nvidia"
Busid "PCI:1:0:0"
Option "AddARGBVisuals" "True"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
Option "NoLogo" "True"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "K-700"
Option "DPMS"
Horizsync 28-64
Vertrefresh 43-85
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Monitor "K-700"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 4
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 8
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 15
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
 screen "Default Screen"
Inputdevice "Generic Keyboard"
Inputdevice "Configured Mouse"
Inputdevice "stylus" "SendCoreEvents"
Inputdevice "cursor" "SendCoreEvents"
Inputdevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection

Section "DRI"
Mode 0666
EndSection

Мнение от quintessence пуснато на Юни 10 2007, 00:42
Цитат:  (Guest @ Юни 09 2007,23:23)

Аз си мисля, че пита за резолюцията на gdm.
Я дай да ти видим xorg.conf файла

По-скоро да. :)

Ако промени резолюцията в xorg.conf това ще даде отражение и на резолюцията нататък ( в GUI режим ) .

Btw съобщени са такива бъгове с default-ната тема за edgy,dapper и etc последните версии ... и докато не се оправи бъга има няколко варианта:
да се смени темата , да й се редактира шрифта & etc ... като това не виждам как би помогнало с резолюцията де , но поне ще можеш да се логваш ...
Като най-елегантно решение ми се вижда да се зададе фиксиран размер на дисплея ... Това става като се сложи опция DisplaySize в секция Monitor

Пример:
Код: 
Section "Monitor"
DisplaySize 338 270
Identifier "K-700"
Option "DPMS"
Horizsync 28-64
Vertrefresh 43-85
EndSection

Където 338 270 отговаря на 1280x1024 (резолюцията , която ползва ) и 96dpi

Код: 
DisplaySize 270 203 # 1024x768 96dpi
DisplaySize 338 254 # 1280x960 96dpi
DisplaySize 338 270 # 1280x1024 96dpi
DisplaySize 370 277 # 1400x1050 96dpi
DisplaySize 423 370 # 1600x1400 96dpi

Powered by ikonforums 1.0.0 © 2006 ikonforums