Форум: Общи Проблеми и Въпроси
Тема: Въпросче за кирилицата
Автор: PinkFloyd

Мнение от PinkFloyd пуснато на Август 25 2005, 20:56
#!/bin/sh
# Set the system locale.  (no, we don't have a menu for this ;-)
# For a list of locales which are supported by this machine, type:
#   locale -a

# en_US is the Slackware default locale:
export LANG=bg_BG

# 'C' is the old Slackware (and UNIX) default, which is 127-bit
# ASCII with a charmap setting of ANSI_X3.4-1968.  These days,
# it's better to use en_US or another modern $LANG setting to
# support extended character sets.
#export LANG=C

# There is also support for UTF-8 locales, but be aware that
# some programs are not yet able to handle UTF-8 and will fail to
# run properly.  In those cases, you can set LANG=C before
# starting them.  Still, I'd avoid UTF unless you actually need it.
#export LANG=en_US.UTF-8

# Another option for en_US:
#export LANG=en_US.ISO8859-1

# One side effect of the newer locales is that the sort order
# is no longer according to ASCII values, so the sort order will
# change in many places.  Since this isn't usually expected and
# can break scripts, we'll stick with traditional ASCII sorting.
# If you'd prefer the sort algorithm that goes with your $LANG
# setting, comment this out.
export LC_COLLATE=C

# End of /etc/profile.d/lang.sh

Искам да добавя в този скрипт export LC_MESAGE=en за да си върна интерфейса на програмите да бъде английски.Дали няма да прецакам нещо и какво означава/ прави/ реда :export LC_COLLATE=C
Да кажа все пак че това е /etc/profile.d/lang.sh на Vector Linux.

Мнение от stumps пуснато на Август 26 2005, 11:23
Ето от < http://d.interbild.net/vstoykov/linuxdoc/bg-howto/ > можеш да добиеш по-ясна представа за настройването на кирилицата. Също от там е следното нещо:


Примерно съдържание на файла /etc/profile.d/lang.sh:
Код: 


#!/bin/sh

export LANG=bg_BG

# Променливата LC_MESSAGES указва какъв да бъде езика на интерфейса на програмите.
# Ако желаете интерфейса на програмите да бъде
# на английски вместо на български, махнете # в началото на следващия ред
#export LC_MESSAGES=en

# тази команда решава някои проблеми свързани с man
export LESSCHARSET=latin1
# за да могат да се четат грешно кодирани файлови имена в GTK програмите
export G_BROKEN_FILENAMES=1

case `tty` in
/dev/tty[0-9]|/dev/vc/[0-9]*) # следващите команди ще се изпълнят само, ако терминала е виртуален


# Повторно зареждане на шрифта
. /etc/rc.d/rc.font

;;
esac


Най-добре остави 'LC_COLLATE=C' за сега. Това касае скриптовете, които имат алгоритми за сортиране по азбучен ред. Ако коментираш реда с тази настройка в '/etc/profile.d/lang.sh', тогава въпросните скриптове ще сортират, използвайки кодовата таблица, зададена от 'LANG'. Ако пък оставиш реда и не го коментираш, тогава стандартната ASCII таблица ще бъде използвана от тези скриптове при сортирането.
Тоест това е доста пинизчийзка настройка и най-добре си я остави така, както е момента в '/etc/profile.d/lang.sh'

Powered by ikonforums 1.0.0 © 2006 ikonforums