Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
 » Начало » Li Форуми » Li Статии » Полезно » Инсталиране на GNU Source Installer
  • Страница 1 от 1 Skip to Page:
  • 1
Тема: Инсталиране на GNU Source Installer, Увод и Справяне с неприятности
Мнение #1
Написано на: Ноември 12 2005, 22:40
saejoh
 

Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 449
Регистриран: Септември 2005

Оценка: няма

Offline
Следващите редове са превод на част от това ръководство
Цитат:

Please send FSF & GNU inquiries to gnu@gnu.org There are also other ways to contact the FSF.
Please send broken links and other corrections (or suggestions) to webmasters@gnu.org.

Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the copyright notice, are preserved.

Updated: $Date: 2005/09/16 01:42:04 $ $Author: sick_soul $


1. Увод за начинаещи

Това е едно въведение  за истински начинаещи в инсталирането на софтуер от source code. Ако вече имате някакъв опит с подобните на UNIX системи и процедури по инсталиране на сорс код, прескочeте тази глава, иначе Добре дошли!

Sourceinstall е софтуер, който има за задача да извършва конфигуриране, компилиране, инсталиране и премахване на пакети със сорс код по-лесно вместо вас (като начинаещ).

Вместо да скрива информация и действия от вас, всичко, което се случва, е достъпно за вас в явен вид, така че да го виждате.

По този начин, ако имате интерес, можете надеждно да разберете основни концепции чрез прост обзор на команди, изпълнени от тази програма, в нейното информационно поле.

При условие, че вашата система отговаря на изискванията, и следователно успеете да се сдобиете с работеща инсталация на самия sourceinstall, то вие ще бъдете в състояние за кратко време да инсталирате произволен софтуер с по мощта на неговия сорс код, като ще е необходимо просто да намерите въпросния Свободен Софтуер, да свалите неговия пакет със СОРС код и да го насочите за последваща манипулация към GNU Source Installer.

1.1. Инсталиране на GNU Source Installer

Ако имате бърза интернет връзка, преминете към сваляне на 'sourceinstall-0.5-fullpack.sh' или по-новата му версия и запомнете мястото, където ще се намира (папката, директорията). Трябва да разполагате с права за запис в тази директория. Например, да предположим, че сваляте файла в следната папка
Код: 
/home/user/downloads

След като свалянето приключи стартирайте една конзолна сесия (команден ред). Настолната ви среда би следвало да има един бутон, картинка, или меню (позиция в меню), което се отнася до шел (черупка на мида), терминал или конзола (команден ред).

След като отворите конзолата, трябва да виждате кратко съобщение, завършващо на символа '$' (shell prompt). Това съобщение ще бъде представяно оттук нататък от самостоятелен знак за долар, а вие НЕ трябва да изписвате този символ като част от командите.

Отидете в директорията, където токущо свалихте вашия файл, като напишете в шел-а тази команда, последвана от натискане на бутона от клавиатурата RETURN (Enter):
Код: 
$ cd /home/user/downloads

където разбира се '/home/user/downloads' е директорията, в която свалихте файла.

Ако получите съобщение за грешка, проверете дали вашата команда е изписана правилно. Ако всичко е наред, вие ще сте наясно, защото няма да получите нищо друго, освен още едно съобщение, завършващо на '$' (ред, който показва, че системата очаква вашите нови команди).

В този момент може да решите дали искате да инсталирате като супер-потребител (root), или да използвате обичайния си потребителски профил.

Инсталиране като root е препоръчително за инсталации, които касаят системата като цяло. За да направите това, напишете
Код: 
$ su
(Въведете вашата root парола)


След това стартирайте инсталационната програма като напишете:
Код: 
$ /bin/sh sourceinstall-0.5-fullpack.sh


изчакайте пакетът да извлече съдържащите се в него файлове (това може да отнеме няколко минути на бавни или натоварени системи) и следвайте инструкциите на екрана. След като отговорите на няколко обикновени въпроса, по всяка вероятност вече ще имате работещ GNU Source Installer. Запомнете името на изпълнимия файл, което се показва в края на процедурата, тъй като това е програмата, която ще ви е нужна за работа с GNU Source Installer.

Процедурата извършва инсталация в една поддиректория на вашата “домашна” (home) директория по подразбиране, ако използвате обикновен потребителски профил. В частност, по подразбиране инсталационният префикс (т.е. директорията-разклонение, в което се извършва инсталирането) е '~/usr', където знакът '~' замества вашата “домашна” директория.

Ако използвате root профил, то инсталационната процедура вместо това използва '/usr/local' в качеството на префикс по подразбиране. Това е често срещан префикс за инсталации, касаещи цялата система.

Ако разполагате с бърз интернет и предпочитате най-лесния начин за инсталиране, можете да пропуснете остатъка от тези напътствия и да прескочите до раздела за 'Отстраняване на неприятности', ако изпитвате всякакви затруднения по време на инсталацията.

Ако сте малко по-търпеливи, вместо това можете да опитате един нормален сорс-пакет. Пакетите, чиито имена завършват на '-fullpack', са с големина няколко мегабайта, защото съдържат всички важни зависимости във формата на сорс, но може да се окаже, че вие вече имате пакетите, които се изискват. Можете да свалите много по-малкия пакет  sourceinstall-0.5.tar.gz (или друга версия). Имайте предвид същата крайна директория, както бе посочено по-горе, за свалянето му.

Тук въведете следната команда (предполага се, че имате GNU-версията на tar):
Код: 
$ tar -zxvf sourceinstall-0.5.tar.gz


или, ако нямате GNU-версията на tar (напр. Solaris-версия):
Код: 
$ gunzip sourceinstall-0.5.tar.gz
$ tar -xvf sourceinstall-0.5.tar


Обърнете внимание, че можете да ползвате табулация (клавиш TAB) за попълване на имена. Експериментирайте с натискане на TAB, когато стигнете някъде до средата на името на файла.

Всички файлове, които ще видите, се извличат от архива, и се създава една нова директория – поддиректория на текущата. Накрая напишете:
Код: 
$ cd sourceinstall
$ ./configure


На този етап на екрана ще видите голямо количество текст. Софтуерът се конфигурира (адаптира) съобразно вашата система. Ако всичко протича гладко, ще видите най-много WARNINGs (ПРЕДУПРЕЖДЕНИя), а не ERRORs (ГРЕШКи). След известно време ще се стигне до познатия ви знак за долар, и сега можете да напишете:
Код: 
$ make


На екрана се изписва известно количество текст, а след него отново познатият команден ред. А сега напишете:
Код: 
$ su
(Въведете ваша root парола)
# make install


След като напишете su ще бъдете помолени да въведете вашата root парола. Трябва да сте задали root паролата си по време на началната настройка на вашата Операционна система. Ако не я знаете, пробвайте с бутона ENTER/RETURN. Символът # пред make install обозначава факта, че след командата 'su' вие сте придобили права на root. От момента, в който приключите, откажете се от root правата като напишете:
Код: 
# exit


Винаги когато искате да стартирате GNU Source Installer от конзолата, пишете:
Код: 
sourceinstall


За да го стартирате от графичната среда, ще трябва да създадете някаква препратка (шорткът) или връзка към програмата върху работния си плот (десктоп) или в менюто ви с програми. Програмата, която трябва да стартирате (ако сте извършили root инсталация с параметри по подразбиране) е '/usr/local/bin/sourceinstall' .

Ако се сблъскате с грешки, които пречат на правилното инсталиране и изпълняване на програмата, в следващите редове ще намерите опит за справяне с тези случаи.

В края на процедурата трябва да имате инсталирани следните файлове:
Код: 
1. /usr/local/bin/sourceinstall (връзка към програмата)
2. /usr/local/bin/sourceinstall.tcl (самата програма)
3. /usr/local/info/sourceinstall.info (texinfo ръководство)
4. /usr/local/man/man1/sourceinstall.man (man страница)


За да се консултирате с ръководството на GNU Source Installer напишете:
Код: 
$ info sourceinstall


Ако ви трябва кратък преглед на извикването на програмата и нейните опции, можете да се консултирате с традиционната man страница като напишете:
Код: 
$ man sourceinstall


1.2. Справяне с неприятности при инсталирането

Ако не сте успели да инсталирате GNU Source Installer, то това най-вероятно е така, защото нямате [правилно] инсталиран необходимия софтуер във вашата система. В други случаи това би могло да бъде грешка (бъг) в инсталационната процедура.

При “-fullpack” версиите, най-вероятно е второто (специалният пълен пакет е правен с намерението да инсталира без грешки, произтичащи от зависимости).

Ако чувствате необходимост да докладвате за бъг, който е попречил на правилното инсталиране на пълния пакет (-fullpack), моля изпратете всички файлове, завършващи на '.log' и '.err', които са генерирани по време на процедурата.

За да намерите всички тези файлове с разширение '.log' и '.err', след получаване на грешка по време на инсталацията, погледнете в директорията, в която сте стартирали процедурата. В нашия пример, тя е '/home/user/downloads'

Там трябва да намерите директория sourceinstall-fullpack. Това е директория, създадена по време на инсталацията, и която се премахва, само ако операцията е завършила коректно. Във вашия случай, ако има грешка по време на процедурата, директорията все още ще бъде там. Тази директория трябва да съдържа множество файлове, чиито имена завършват на '.log' и '.err'. Това са файловете, които трябва да прикачите към вашия доклад за бъг. Както винаги, докладвайте откритите от вас грешки на адрес bug-sourceinstall@gnu.org .

Ако използвате нормално издание на пакета (НЕ “-fullpack”), погледнете съобщенията на командата './configure', и ще видите дали някои нужни програми не са били намерени в системата ви.

Най-голямо препятствие може да възникне, ако ви липсват пакетите tcl, Tk или Expect: в този случай './configure' ще излезе с грешка, а 'make' няма да може да се стартира.

Ако вашият случай е такъв, ще трябва да инсталирате tcl, tk и/или expect (или вместо това пробвайте пълното издание с -fullpack в името). Ако инсталационните дискове на вашата ОС са ви подръка, има шанс този софтуер да е достъпен оттам, така че да може да се инсталира с помощта на специфичната за вашата ОС система за инсталиране.

В противен случай трябва да изтеглите и инсталирате сорс-пакетите на Tcl, Tk и Expect Можете да изтеглите Tcl и Tk от http://sourceforge.net/projects/tcl/ а Expect е достъпен на адрес http://expect.nist.gov/. Те са малко необичайни за инсталиране, така че ако не намирате изход, винаги можете да се върнете към “-fullpack” изданието.

Ако успеете да инсталирате работеща Tcl/Tk/Expect-среда, рестартирайте процедурата, като започнете от './configure', и нещата трябва да изглеждат по-добре.

Ако ви липсват някои от останалите помощни програми, ще липсва само частичната функционалност, предлагана от тези програми (ще бъде показано предупреждение – WARNING).

Това е примерен списък с програми, използвани от  GNU Source Installer, от най-важните до наистина второстепенните:
Цитат:

* tcl интерпретатор tclsh с Tk и Expect tcl пакети, или като алтернатива интерпретаторът  all-in-one expectk. Ако Tk не е наличен, вие все още ще сте в състояние да използвате sourceinstall от команден ред, но опитите да стартирате графичния интерфейс ще завършат с грешка.
* sh, cp, mv, rm, du, su, rmdir, ln, find, make - Трябва да са осигурени от вашата UNIX-подобна ОС. Трябва да ги имате за правилна работа на GNU Source Installer.
* tar – необходима е за извличане на съдържанието на сорс-архив с разширение .tar – на теория можете да използвате GNU Source Installer и без това, но на практика ще ви трябва.
* gzip, gunzip – необходими са за разархивиране на файлове с разширение .gz и за компресиране на съхранен сорс чрез бърза и спестяваща пространство .gz-компресия.
* bunzip2, bzip2 – необходими са за разархивиране на файлове с разширение .bz2 и за компресиране на съхранен сорс чрез .bz2-метод на компресия, който е изключително спестяващ пространство (но и консумиращ повече време). По подразбиране, сорсът се съхранява с помощта на този метод.
* ps - Тази команда се използва за по-добро откриване на други sourceinstall-процеси. GNU Source Installer използва също lock-файл, така че всъщност ps не е необходима.
* unzip, zip – работят с файлове с разширение .zip. Малко вероятно е да намерите сорс-пакети със Свободен Софтуер, които да са достъпни само в .zip формат, така че можете да ги пренебрегнете. Също така няма да ви се налага да компресирате вашия сорс с помощта на zip. Методите на компресия .gz и .bz2 са по-ефикасни най-малко при работа със сорс. Ако липсва, можете да го пренебрегнете.
* compress - работи с файлове с разширение .Z . Средствата на gzip се използват за разархивиране на пакети с разширение .Z , така че това би ви потрябвало само ако поради някаква неясна причина искате да съхраните сорс във формат .Z . Ако липсва, можете да го пренебрегнете.
* chmod, chown – използват се от свойството “export” на твърде експерименталните бинарни пакети.


Ако все още имате проблеми, можете да напишете и-мейл до пощенския списък на потребителите на sourceinstall bug-sourceinstall@gnu.org и да потърсите помощ. Нещо, което би помогнало много е да докладвате цялото съдържание на резултата от командата './configure'.


Редактирано от stumps на Ноември 16 2005, 16:01

Ath XP 1700+, NVidia, Biostar M7NCG, Повече тук и тук
Контакти:  saejoh

  • AOL  AOL:
  • ICQ  ICQ:
  • MSN  MSN:
  • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Общо 0 отговор(а) от Ноември 12 2005, 22:40 до сега
  • Страница 1 от 1 Skip to Page:
  • 1
 » Начало » Li Форуми » Li Статии » Полезно » Инсталиране на GNU Source Installer

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums