Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Networking » Mandriva 2008 - странен проблем с PPPoE
Тема: Mandriva 2008 - странен проблем с PPPoE
Мнение #1 Skip to the next post in this topic.
Написано на: Октомври 10 2008, 20:51

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 34
Регистриран: Юни 2005

Оценка: няма

Offline
Здравейте.
С напълно прясна Mandriva 2008 съм... тамън на 2 дена :)
Онзи ден си я инсталнах... оправих PPPoE протокола... всичко беше ток и жица имаше си нет всичко както си трябва...
Не съм изключвал компютъра и вечерта като се прибрах... нещо нета го няма. Конектва се към PPPoE дава ...Connected! но няма никакъв пинг. И към IP няма пинг. Много странна работа.
Правих настройките наново но пак никакъв успех.Писах ръчно DNS... не е от него. Някакви идеи какво може да е станало?
(Интернета ми е към sofianet )
Контакти:  Zerofook
WEB  
Мнение #2 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Октомври 11 2008, 10:28

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 763
Регистриран: Февруари 2008

Оценка: 5

Offline
дай изхода от plog
или cat /var/log/messages | grep ppp
изхода от ifconfig

изхода от route -n

Редактирано от altoas на Октомври 11 2008, 10:29

Контакти:  altoas

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #3 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Октомври 11 2008, 14:58

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 34
Регистриран: Юни 2005

Оценка: няма

Offline
cat /var/log/messages | grep ppp

Код: 
Oct 11 17:39:09 localhost kernel: Shorewall:OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=91.134.15.99 DST=218.173.140.232 LEN=154 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=64 ID=45362 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=218.173.140.232 DST=91.134.15.99 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0xE0 TTL=99 ID=51196 PROTO=UDP SPT=20800 DPT=12288 LEN=106 ]
Oct 11 17:39:10 localhost kernel: Shorewall:INPUT:REJECT:IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=124.128.142.107 DST=91.134.15.99 LEN=126 TOS=0x14 PREC=0x00 TTL=114 ID=9844 PROTO=UDP SPT=19485 DPT=12288 LEN=106
Oct 11 17:39:10 localhost kernel: Shorewall:OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=91.134.15.99 DST=124.128.142.107 LEN=154 TOS=0x14 PREC=0xC0 TTL=64 ID=34852 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=124.128.142.107 DST=91.134.15.99 LEN=126 TOS=0x14 PREC=0x00 TTL=114 ID=9844 PROTO=UDP SPT=19485 DPT=12288 LEN=106 ]
Oct 11 17:39:10 localhost pppd[6920]: Received bad configure-rej:  15 03 2f 12 06 00 00 00 00
Oct 11 17:39:11 localhost pppoe-stop: Killing pppd
Oct 11 17:39:11 localhost pppd[6920]: Terminating on signal 15
Oct 11 17:39:11 localhost pppd[6920]: Connect time 1.9 minutes.
Oct 11 17:39:11 localhost pppd[6920]: Sent 904 bytes, received 36469 bytes.
Oct 11 17:39:11 localhost pppoe-stop: Killing pppoe-connect
Oct 11 17:39:11 localhost pppoe[6921]: read (asyncReadFromPPP): Session 11445: Input/output error
Oct 11 17:39:11 localhost pppoe[6921]: Sent PADT
Oct 11 17:39:13 localhost pppd[7136]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Oct 11 17:39:13 localhost pppd[7136]: Using interface ppp0
Oct 11 17:39:13 localhost pppd[7136]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/3
Oct 11 17:39:13 localhost pppoe[7137]: PPP session is 11448 (0x2cb8)
Oct 11 17:39:14 localhost pppd[7136]: Remote message: Login ok
Oct 11 17:39:14 localhost pppd[7136]: PAP authentication succeeded
Oct 11 17:39:14 localhost pppd[7136]: Received bad configure-rej:  15 03 2f 12 06 00 00 00 00
Oct 11 17:39:14 localhost pppd[7136]: local  IP address 91.134.15.99
Oct 11 17:39:14 localhost pppd[7136]: remote IP address 91.134.0.36
Oct 11 17:39:14 localhost pppd[7136]: primary   DNS address 91.134.15.1
Oct 11 17:39:14 localhost kernel: Shorewall:INPUT:REJECT:IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.176.139.155 DST=91.134.15.99 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0xE0 TTL=113 ID=26867 PROTO=UDP SPT=11218 DPT=12288 LEN=106
Oct 11 17:39:14 localhost kernel: Shorewall:OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=91.134.15.99 DST=190.176.139.155 LEN=154 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=64 ID=17845 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=190.176.139.155 DST=91.134.15.99 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0xE0 TTL=113 ID=26867 PROTO=UDP SPT=11218 DPT=12288 LEN=106 ]
Oct 11 17:39:14 localhost kernel: Shorewall:INPUT:REJECT:IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=122.147.86.5 DST=91.134.15.99 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0xE0 TTL=98 ID=25122 PROTO=UDP SPT=20417 DPT=12288 LEN=109
Oct 11 17:39:14 localhost kernel: Shorewall:OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=91.134.15.99 DST=122.147.86.5 LEN=157 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=64 ID=48581 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=122.147.86.5 DST=91.134.15.99 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0xE0 TTL=98 ID=25122 PROTO=UDP SPT=20417 DPT=12288 LEN=109 ]
Oct 11 17:39:15 localhost kernel: Shorewall:INPUT:REJECT:IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=87.120.7.198 DST=91.134.15.99 LEN=42 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=58773 PROTO=UDP SPT=1782 DPT=49639 LEN=22
Oct 11 17:39:15 localhost kernel: Shorewall:OUTPUT:REJECT:IN= OUT=ppp0 SRC=91.134.15.99 DST=87.120.7.198 LEN=70 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=64 ID=49006 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=87.120.7.198 DST=91.134.15.99 LEN=42 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=58773 PROTO=UDP SPT=1782 DPT=49639 LEN=22 ]ifconfig

Код: 
[root@localhost zerofook]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1A:4D:98:6D:1B
         inet6 addr: fe80::21a:4dff:fe98:6d1b/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:7495 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:744 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:649653 (634.4 KiB)  TX bytes:49736 (48.5 KiB)
         Interrupt:255 Base address:0x4000

lo        Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
         RX packets:257 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:257 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:22520 (21.9 KiB)  TX bytes:22520 (21.9 KiB)

ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
         inet addr:91.134.15.99  P-t-P:91.134.0.36  Mask:255.255.255.255
         UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
         RX packets:591 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:3
         RX bytes:49264 (48.1 KiB)  TX bytes:1239 (1.2 KiB)

[root@localhost zerofook]#          route -n


Код: 
[root@localhost zerofook]# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
91.134.0.36     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     0      0        0 ppp0
[root@localhost zerofook]#  
Контакти:  Zerofook
WEB  
Мнение #4 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Октомври 12 2008, 11:25

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 763
Регистриран: Февруари 2008

Оценка: 5

Offline
спри си от защитната стена, блокирането на icmp, че не може да си настрои MTU на пакетите.
дай и изхода от
iptables -nvL
iptables -t nat -nvL
iptables -t mangle -nvL

Контакти:  altoas

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #5 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Октомври 13 2008, 18:13

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 34
Регистриран: Юни 2005

Оценка: няма

Offline
Здравей.
Махнах firewall-a ... сега има пинг към Gateway-a :) ама само толкова.


[root@localhost zerofook]# iptables -nvL

Код: 

Chain INPUT (policy ACCEPT 76 packets, 11442 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 67 packets, 5256 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
[root@localhost zerofook]#                


[root@localhost zerofook]# iptables -t nat -nvL

Код: 

Chain PREROUTING (policy ACCEPT 252 packets, 27515 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 25 packets, 1856 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 25 packets, 1856 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
[root@localhost zerofook]#        
[root@localhost zerofook]# iptables -t mangle -nvL


Код: 

Chain PREROUTING (policy ACCEPT 386 packets, 48293 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain INPUT (policy ACCEPT 95 packets, 15573 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1807K packets, 177M bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 70 packets, 5404 bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
[root@localhost zerofook]#        


Редактирано от Zerofook на Октомври 13 2008, 18:14
Контакти:  Zerofook
WEB  
Мнение #6 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Октомври 13 2008, 18:49

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 34
Регистриран: Юни 2005

Оценка: няма

Offline
Хмм... оправи се интернета.... значи проблема е бил в firewall-a и след като оправих тва което бърниках докато го мъчех да го оправя се оправи.
Благодаря ти много за помощта.
Контакти:  Zerofook
WEB  
Мнение #7
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Октомври 13 2008, 21:12

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 763
Регистриран: Февруари 2008

Оценка: 5

Offline
ok

Редактирано от altoas на Октомври 13 2008, 21:14

Контакти:  altoas

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Общо 6 отговор(а) от Октомври 10 2008, 20:51 до сега
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Networking » Mandriva 2008 - странен проблем с PPPoE

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums