Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Общи Проблеми и Въпроси » dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Тема: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }, :(
Мнение #1 Skip to the next post in this topic.
Написано на: Януари 30 2008, 11:49

Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 869
Регистриран: Юли 2006

Оценка: 5

Offline
Debian lenny ядрото е 2.6.22-3-к7 Машинката е атлон 2000+ 896 ддр1 чипсета е sys някакъв (мисля). Хардиска е стар и го закачих вчера, струва ми се, че работи по бавно. Грешките се появават не веднага при буут а след това.
Код: 
hdb: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdb: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
ide: failed opcode was: unknown
hdb: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdb: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
ide: failed opcode was: unknown
hdb: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdb: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
ide: failed opcode was: unknown

Ето го и целият dmesg http://tolostoi.data.bg/uplds/dmes.txt
В гугъл излизат доста резултати, но не можах да се ориентирам еднозначно, дали харда е за кофата или е нещо което с друго ядро и подходящи опции, няма да е проблем. Ще пробвам и с друго ядро, но исках да пусна темата ако някой има идея да я сподели :
Благодаря

Мнение #2 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 30 2008, 14:31
Phantom Lord
Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 665
Регистриран: Август 2005

Оценка: няма

Offline

Debian lenny/sid, 2.6.24-phantomlord, KDE 3.5.9
http://myfreesoft.net/phpBB2/index.php?c=7
The knowledge is to be shared...
Помогни си сам, за да ти помогне и Господ
Контакти:  phantomlord

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 322393169
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #3 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 30 2008, 15:31

Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 869
Регистриран: Юли 2006

Оценка: 5

Offline
Цитат: (phantomlord @ Януари 30 2008, 14:31)

Гледах го това, то май беше първият резултат от гугъл, дори грешката не е същата, посъветваха ме в друг форум да инсталирам smartmontools и да тествам с него, дава някакви грешки, но не ми е ясно какво точно е, иначе пуснах там self test и бърз и разширен резулата е passed  :14;
Код: 
smartctl -a /dev/hdb
smartctl version 5.37 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Maxtor DiamondMax 16 family
Device Model:     Maxtor 4R060J0
Serial Number:    R214XS2E
Firmware Version: RAMB1TU0
User Capacity:    61,492,838,400 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   7
ATA Standard is:  ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 0
Local Time is:    Wed Jan 30 15:14:42 2008 EET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x80) Offline data collection activity
                                       was never started.
                                       Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                       without error or no self-test has ever
                                       been run.
Total time to complete Offline
data collection:                 ( 181) seconds.
Offline data collection
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                       Auto Offline data collection on/off support.
                                       Suspend Offline collection upon new
                                       command.
                                       Offline surface scan supported.
                                       Self-test supported.
                                       No Conveyance Self-test supported.
                                       Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                       power-saving mode.
                                       Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                       No General Purpose Logging support.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  40) minutes.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
 3 Spin_Up_Time            0x0027   232   232   063    Pre-fail  Always       -       5253
 4 Start_Stop_Count        0x0032   251   251   000    Old_age   Always       -       5911
 5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   253   253   063    Pre-fail  Always       -       0
 6 Read_Channel_Margin     0x0001   253   253   100    Pre-fail  Offline      -       0
 7 Seek_Error_Rate         0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
 8 Seek_Time_Performance   0x0027   250   239   187    Pre-fail  Always       -       37087
 9 Power_On_Minutes        0x0032   224   224   000    Old_age   Always       -       219h+21m
10 Spin_Retry_Count        0x002b   253   252   157    Pre-fail  Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x002b   253   252   223    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   240   240   000    Old_age   Always       -       5344
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
193 Load_Cycle_Count        0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0032   253   253   000    Old_age   Always       -       33
195 Hardware_ECC_Recovered  0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       52088
196 Reallocated_Event_Count 0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0008   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   253   251   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0008   195   175   000    Old_age   Offline      -       27
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
201 Soft_Read_Error_Rate    0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
202 TA_Increase_Count       0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
203 Run_Out_Cancel          0x000b   253   252   180    Pre-fail  Always       -       0
204 Shock_Count_Write_Opern 0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
205 Shock_Rate_Write_Opern  0x000a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
207 Spin_High_Current       0x002a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
208 Spin_Buzz               0x002a   253   252   000    Old_age   Always       -       0
209 Offline_Seek_Performnce 0x0024   135   135   000    Old_age   Offline      -       0
99 Unknown_Attribute       0x0004   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
100 Unknown_Attribute       0x0004   253   253   000    Old_age   Offline      -       0
101 Unknown_Attribute       0x0004   253   253   000    Old_age   Offline      -       0

SMART Error Log Version: 1
Warning: ATA error count 41 inconsistent with error log pointer 5

ATA Error Count: 41 (device log contains only the most recent five errors)
       CR = Command Register [HEX]
       FR = Features Register [HEX]
       SC = Sector Count Register [HEX]
       SN = Sector Number Register [HEX]
       CL = Cylinder Low Register [HEX]
       CH = Cylinder High Register [HEX]
       DH = Device/Head Register [HEX]
       DC = Device Command Register [HEX]
       ER = Error register [HEX]
       ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 41 occurred at disk power-on lifetime: 9415 hours (392 days + 7 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 84 51 5a 6f f4 75 f6  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x0675f46f = 108393583

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
 ca 00 00 c9 f3 75 f6 08      14:14:48.976  WRITE DMA
 ca 00 00 c9 f2 75 f6 08      14:14:48.976  WRITE DMA
 ca 00 00 c9 f1 75 f6 08      14:14:48.976  WRITE DMA
 ca 00 00 c9 f0 75 f6 08      14:14:48.960  WRITE DMA
 ca 00 00 c1 ef 75 f6 08      14:14:48.960  WRITE DMA

Error 40 occurred at disk power-on lifetime: 9415 hours (392 days + 7 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 84 51 03 96 68 5c f6  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x065c6896 = 106719382

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
 ca 00 00 99 67 5c f6 08      14:13:54.736  WRITE DMA
 ca 00 00 99 66 5c f6 08      14:13:54.720  WRITE DMA
 ca 00 00 99 65 5c f6 08      14:13:54.720  WRITE DMA
 ca 00 00 99 64 5c f6 08      14:13:54.720  WRITE DMA
 ca 00 00 99 63 5c f6 08      14:13:54.720  WRITE DMA

Error 39 occurred at disk power-on lifetime: 9415 hours (392 days + 7 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 84 51 81 d0 36 58 f6  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x065836d0 = 106444496

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
 ca 00 00 51 36 58 f6 08      14:12:38.064  WRITE DMA
 ca 00 00 51 35 58 f6 08      14:12:38.064  WRITE DMA
 ca 00 00 51 34 58 f6 08      14:12:38.064  WRITE DMA
 ca 00 00 51 33 58 f6 08      14:12:38.064  WRITE DMA
 ca 00 00 51 32 58 f6 08      14:12:38.064  WRITE DMA

Error 38 occurred at disk power-on lifetime: 9408 hours (392 days + 0 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 84 51 03 4d 25 45 f1  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x0145254d = 21308749

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
 ca 00 00 50 24 45 f1 08      06:22:21.616  WRITE DMA
 ca 00 00 50 24 45 f1 08      06:22:21.520  WRITE DMA
 ca 00 00 50 23 45 f1 08      06:22:21.504  WRITE DMA
 ca 00 00 50 22 45 f1 08      06:22:21.504  WRITE DMA
 ca 00 00 50 21 45 f1 08      06:22:21.504  WRITE DMA

Error 37 occurred at disk power-on lifetime: 9408 hours (392 days + 0 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 84 51 03 4d 25 45 f1  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x0145254d = 21308749

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
 ca 00 00 50 24 45 f1 08      06:22:21.520  WRITE DMA
 ca 00 00 50 23 45 f1 08      06:22:21.504  WRITE DMA
 ca 00 00 50 22 45 f1 08      06:22:21.504  WRITE DMA
 ca 00 00 50 21 45 f1 08      06:22:21.504  WRITE DMA
 ca 00 00 50 20 45 f1 08      06:22:21.504  WRITE DMA

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      9421         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%      9420         -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
   1        0        0  Not_testing
   2        0        0  Not_testing
   3        0        0  Not_testing
   4        0        0  Not_testing
   5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.


пуснал съм темата и в други форуми:
http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=119890
http://www.linux-bg.org/cgi-bin....t=22428

Мнение #4 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 30 2008, 17:37
Phantom Lord
Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 665
Регистриран: Август 2005

Оценка: няма

Offline
Сканира ли с badblocks, fsck?

Debian lenny/sid, 2.6.24-phantomlord, KDE 3.5.9
http://myfreesoft.net/phpBB2/index.php?c=7
The knowledge is to be shared...
Помогни си сам, за да ти помогне и Господ
Контакти:  phantomlord

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 322393169
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #5 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 30 2008, 17:53

Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 869
Регистриран: Юли 2006

Оценка: 5

Offline
Пусках fsck стандартно за всеки дял поотделно
fsck /dev/hdb1
fsck /dev/hdb2
и т.н. без допълнителни опции, нямаше нещо за оправяне, аз малко преди това го офрматирах и нацепих. Каква опция ще предложиш?

Мнение #6
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 30 2008, 20:27
Phantom Lord
Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 665
Регистриран: Август 2005

Оценка: няма

Offline
Ами нямам предложения...

Debian lenny/sid, 2.6.24-phantomlord, KDE 3.5.9
http://myfreesoft.net/phpBB2/index.php?c=7
The knowledge is to be shared...
Помогни си сам, за да ти помогне и Господ
Контакти:  phantomlord

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 322393169
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Общо 5 отговор(а) от Януари 30 2008, 11:49 до сега
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Общи Проблеми и Въпроси » dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums