Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
Тема: Wine, ще ми кажете ли точно как става номера?
Мнение #1 Skip to the next post in this topic.
Написано на: Април 13 2006, 20:53
NetCutter

Avatar


Warn 5

Група: Li fans
Мнения: 171
Регистриран: Март 2006

Оценка: няма

Offline
Значи четох напътствията в ubuntu.com ,ама нещо не става,бихте ли ми дали упътствия точно как става ???
Контакти:  NetCutter

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #2 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Април 13 2006, 21:56
phantomlord
Phantom Lord
Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 665
Регистриран: Август 2005

Оценка: няма

Offline
Вариантите са 3:
1. Влизаш в директорията, където е exe-то, което искаш да стартираш и пишеш:
Цитат:

wine ime_na_file.exe

2. Кликаш в/у ехе-то с десния бутон на мишката, избираш open with и пишеш wine.
3. Влизаш в контрол-центъра на КДЕ и го настройваш да отваря файловете с разширение *.ехе с wine.

Debian lenny/sid, 2.6.24-phantomlord, KDE 3.5.9
http://myfreesoft.net/phpBB2/index.php?c=7
The knowledge is to be shared...
Помогни си сам, за да ти помогне и Господ
Контакти:  phantomlord

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 322393169
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #3 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Април 14 2006, 14:15
NetCutter

Avatar


Warn 5

Група: Li fans
Мнения: 171
Регистриран: Март 2006

Оценка: няма

Offline
Еми пробвах тва с HalpTV,ама ме пита къде да го инсталне и аз пиша папка,а виж той кво ми вади:
Код: 
a@ubuntu:~$ cd ~/MyDownloads
a@ubuntu:~/MyDownloads$ wine setup.exe
fixme:win:SetWindowTextA setting text ": Setup.INI" of other process window (nil ) should not use SendMessage
fixme:win:SetWindowTextA setting text ": 0x0409.ini" of other process window (ni l) should not use SendMessage
fixme:msi:MsiGetProductInfoW L"{C5887075-6AF0-4828-B58F-7F4E662797FD}" L"Package Code" 0x7fdf20c8 0x7fa6cfd4
fixme:win:SetWindowTextA setting text "Extracting: " of other process window (ni l) should not use SendMessage
fixme:win:SetWindowTextA setting text "Extracting: " of other process window (ni l) should not use SendMessage
fixme:win:SetWindowTextA setting text "Extracting: Setup.bmp" of other process w indow (nil) should not use SendMessage
fixme:msi:MsiInstallProductW L"C:\\windows\\temp\\_is497\\HalpTV.msi" L" SETUPEX EDIR=Z:\\home\\a\\MyDownloads"
err:cursor:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:cursor:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:bitmap:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:bitmap:StretchDIBits Invalid bitmap
fixme:msi:ACTION_HandleStandardAction UNHANDLED Standard Action L"ValidateProduc tID"
fixme:msi:ACTION_HandleStandardAction UNHANDLED Standard Action L"IsolateCompone nts"
fixme:msi:ACTION_CostFinalize cost should be diff in size
fixme:msi:ACTION_HandleStandardAction UNHANDLED Standard Action L"MigrateFeature States"
err:cursor:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:cursor:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:bitmap:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:bitmap:StretchDIBits Invalid bitmap
err:cursor:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:cursor:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:bitmap:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:bitmap:StretchDIBits Invalid bitmap
fixme:msi:msi_dialog_pathedit_control not implemented properly
err:cursor:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:cursor:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:bitmap:DIB_GetBitmapInfo (1677747200): unknown/wrong size for header
err:bitmap:StretchDIBits Invalid bitmap
err:msi:msi_dialog_create_controls no handler for element type L"DirectoryCombo"
err:msi:msi_dialog_create_controls no handler for element type L"DirectoryList"
wine: Unhandled exception (thread 000b), starting debugger...
WineDbg starting on pid 0xa
Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000000 in 32-bit code (0x7 f92b0cf).
In 32 bit mode.
Register dump:
CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:1007 GS:0033
EIP:7f92b0cf ESP:7fa5d888 EBP:7fa5d8b8 EFLAGS:00210206(   - 00      - RIP1)
EAX:00000000 EBX:7f959720 ECX:00000103 EDX:7fe02248
ESI:7dab0aa8 EDI:7f95f1d8
Stack dump:
0x7fa5d888:  7fa5d8a8 7fe02248 7fa5d8b8 7f9279ba
0x7fa5d898:  7fe02248 7dab0aa8 00000000 7fa5d8a8
0x7fa5d8a8:  00000000 7f959720 7dab0aa8 7fe02248
0x7fa5d8b8:  7fa5d8d8 7f921cca 7fe02248 7dab0aa8
0x7fa5d8c8:  00000000 7f959720 7dab0a78 7f95203d
0x7fa5d8d8:  7fa5d910 7f922423 7fe02248 7dab0aa8
0200: sel=1007 base=b7f9d000 limit=00001f97 32-bit rw-
Backtrace:
=>1 0x7f92b0cf MSI_SetTargetPathW+0x32 in msi (0x7fa5d8b8)
 2 0x7f921cca in msi (+0x21cca) (0x7fa5d8d8)
 3 0x7f922423 ControlEvent_HandleControlEvent+0x21d in msi (0x7fa5d910)
 4 0x7f91ffd0 in msi (+0x1ffd0) (0x7fa5d948)
 5 0x7f932b73 MSI_IterateRecords+0xc1 in msi (0x7fa5d974)
 6 0x7f91c9a3 in msi (+0x1c9a3) (0x7fa5d99c)
 7 0x7f91e097 in msi (+0x1e097) (0x7fa5da8c)
 8 0x7f688727 WINPROC_wrapper+0x17 in user32 (0x7fa5dab0)
 9 0x7f689234 in user32 (+0x99234) (0x7fa5daec)
 10 0x7f68f143 CallWindowProcW+0x487 in user32 (0x7fa5dfa8)
 11 0x7f659787 in user32 (+0x69787) (0x7fa5e000)
 12 0x7f65d560 SendMessageTimeoutW+0x180 in user32 (0x7fa5e058)
 13 0x7f65d5ba SendMessageW+0x50 in user32 (0x7fa5e084)
 14 0x7f60e04c in user32 (+0x1e04c) (0x7fa5e13c)
 15 0x7f60ea6c in user32 (+0x1ea6c) (0x7fa5e154)
 16 0x7f688727 WINPROC_wrapper+0x17 in user32 (0x7fa5e178)
 17 0x7f689234 in user32 (+0x99234) (0x7fa5e1b4)
 18 0x7f68ee7e CallWindowProcW+0x1c2 in user32 (0x7fa5e670)
 19 0x7f659f9f DispatchMessageW+0x152 in user32 (0x7fa5e6a4)
 20 0x7f62ab42 IsDialogMessageW+0x104 in user32 (0x7fa5e7f4)
 21 0x7f91cbf6 in msi (+0x1cbf6) (0x7fa5e838)
 22 0x7f91d545 msi_dialog_run_message_loop+0x13e in msi (0x7fa5e880)
 23 0x7f921955 in msi (+0x21955) (0x7fa5e8a8)
 24 0x7f9219d2 in msi (+0x219d2) (0x7fa5e8bc)
 25 0x7f922423 ControlEvent_HandleControlEvent+0x21d in msi (0x7fa5e8f4)
 26 0x7f91ffd0 in msi (+0x1ffd0) (0x7fa5e92c)
 27 0x7f932b73 MSI_IterateRecords+0xc1 in msi (0x7fa5e958)
 28 0x7f91c9a3 in msi (+0x1c9a3) (0x7fa5e980)
 29 0x7f91e097 in msi (+0x1e097) (0x7fa5ea70)
 30 0x7f688727 WINPROC_wrapper+0x17 in user32 (0x7fa5ea94)
 31 0x7f689234 in user32 (+0x99234) (0x7fa5ead0)
 32 0x7f68f143 CallWindowProcW+0x487 in user32 (0x7fa5ef8c)
 33 0x7f659787 in user32 (+0x69787) (0x7fa5efe4)
 34 0x7f65d560 SendMessageTimeoutW+0x180 in user32 (0x7fa5f03c)
 35 0x7f65d5ba SendMessageW+0x50 in user32 (0x7fa5f068)
 36 0x7f60e04c in user32 (+0x1e04c) (0x7fa5f120)
 37 0x7f60ea6c in user32 (+0x1ea6c) (0x7fa5f138)
 38 0x7f688727 WINPROC_wrapper+0x17 in user32 (0x7fa5f15c)
 39 0x7f689234 in user32 (+0x99234) (0x7fa5f198)
 40 0x7f68ee7e CallWindowProcW+0x1c2 in user32 (0x7fa5f654)
 41 0x7f659f9f DispatchMessageW+0x152 in user32 (0x7fa5f688)
 42 0x7f62ab42 IsDialogMessageW+0x104 in user32 (0x7fa5f7d8)
 43 0x7f91cbf6 in msi (+0x1cbf6) (0x7fa5f81c)
 44 0x7f91d545 msi_dialog_run_message_loop+0x13e in msi (0x7fa5f864)
 45 0x7f921955 in msi (+0x21955) (0x7fa5f88c)
 46 0x7f922023 ACTION_DialogBox+0x8e in msi (0x7fa5f8b0)
 47 0x7f90ad2f ACTION_PerformUIAction+0xcf in msi (0x7fa5f8dc)
 48 0x7f90b146 in msi (+0xb146) (0x7fa5f904)
 49 0x7f932b73 MSI_IterateRecords+0xc1 in msi (0x7fa5f930)
 50 0x7f90f5b8 ACTION_DoTopLevelINSTALL+0x40c in msi (0x7fa5f994)
 51 0x7f92db43 MsiInstallProductW+0x10d in msi (0x7fa5fdd8)
 52 0x7fa7bd14 main+0x37a in msiexec (0x7fa5fea0)
 53 0x7fa7b197 in msiexec (+0xb197) (0x7fa5ff20)
 54 0x7fcf8e63 in kernel32 (+0x48e63) (0x7fa5fff4)
 55 0xb7f7ac45 wine_switch_to_stack+0x11 in libwine.so.1 (0x00000000)
0x7f92b0cf MSI_SetTargetPathW+0x32 in msi: cmpw $0,0x0(%eax)
Modules:
Module  Address                 Debug info      Name (72 modules)
ELF     0x7be87000-7bf00000     Deferred        ntdll<elf>
 \-PE  0x7bea0000-7bf00000     \               ntdll
ELF     0x7bf00000-7bf03000     Deferred        <wine-loader>
ELF     0x7de8f000-7ded1000     Deferred        riched20<elf>
 \-PE  0x7dea0000-7ded1000     \               riched20
ELF     0x7e6d4000-7e6dd000     Deferred        libxcursor.so.1
ELF     0x7e6ed000-7e70a000     Deferred        imm32<elf>
 \-PE  0x7e700000-7e70a000     \               imm32
ELF     0x7e70a000-7e726000     Deferred        ximcp.so.2
ELF     0x7e726000-7e72e000     Deferred        libxrender.so.1
ELF     0x7e72e000-7e735000     Deferred        libdrm.so.1
ELF     0x7e735000-7e79b000     Deferred        libgl.so.1
ELF     0x7e79b000-7e85b000     Deferred        libx11.so.6
ELF     0x7e85b000-7e868000     Deferred        libxext.so.6
ELF     0x7e868000-7e881000     Deferred        libice.so.6
ELF     0x7e881000-7e903000     Deferred        winex11.drv<elf>
 \-PE  0x7e890000-7e903000     \               winex11.drv
ELF     0x7e903000-7e922000     Deferred        libexpat.so.1
ELF     0x7e922000-7e950000     Deferred        libfontconfig.so.1
ELF     0x7e950000-7e964000     Deferred        libz.so.1
ELF     0x7e964000-7e9ce000     Deferred        libfreetype.so.6
ELF     0x7e9ce000-7e9e2000     Deferred        lz32<elf>
 \-PE  0x7e9d0000-7e9e2000     \               lz32
ELF     0x7e9e2000-7e9fd000     Deferred        version<elf>
 \-PE  0x7e9f0000-7e9fd000     \               version
ELF     0x7e9fd000-7ea92000     Deferred        oleaut32<elf>
 \-PE  0x7ea20000-7ea92000     \               oleaut32
ELF     0x7ea92000-7eabb000     Deferred        cabinet<elf>
 \-PE  0x7eaa0000-7eabb000     \               cabinet
ELF     0x7eabb000-7eb7a000     Deferred        comctl32<elf>
 \-PE  0x7ead0000-7eb7a000     \               comctl32
ELF     0x7eb7a000-7eb9b000     Deferred        iphlpapi<elf>
 \-PE  0x7eb80000-7eb9b000     \               iphlpapi
ELF     0x7eb9b000-7ebe5000     Deferred        rpcrt4<elf>
 \-PE  0x7ebb0000-7ebe5000     \               rpcrt4
ELF     0x7eccb000-7f5ce000     Deferred        gdi32<elf>
 \-PE  0x7ed10000-7f5ce000     \               gdi32
ELF     0x7f5ce000-7f6fa000     Export          user32<elf>
 \-PE  0x7f5f0000-7f6fa000     \               user32
ELF     0x7f6fa000-7f73b000     Deferred        advapi32<elf>
 \-PE  0x7f710000-7f73b000     \               advapi32
ELF     0x7f73b000-7f7c5000     Deferred        ole32<elf>
 \-PE  0x7f750000-7f7c5000     \               ole32
ELF     0x7f7c5000-7f821000     Deferred        shlwapi<elf>
 \-PE  0x7f7e0000-7f821000     \               shlwapi
ELF     0x7f821000-7f8e7000     Deferred        shell32<elf>
 \-PE  0x7f840000-7f8e7000     \               shell32
ELF     0x7f8e7000-7f960000     Export          msi<elf>
 \-PE  0x7f900000-7f960000     \               msi
ELF     0x7fa64000-7fa69000     Deferred        libxxf86vm.so.1
ELF     0x7fa69000-7fa80000     Export          msiexec<elf>
 \-PE  0x7fa70000-7fa80000     \               msiexec
ELF     0x7fc85000-7fd90000     Export          kernel32<elf>
 \-PE  0x7fcb0000-7fd90000     \               kernel32
ELF     0x7fd92000-7fd95000     Deferred        libxrandr.so.2
ELF     0x7fd95000-7fda0000     Deferred        libgcc_s.so.1
ELF     0x7feb1000-7feb8000     Deferred        libsm.so.6
ELF     0x7feb8000-7fece000     Deferred        libnsl.so.1
ELF     0x7fece000-7fed8000     Deferred        libnss_compat.so.2
ELF     0x7fee2000-7fee6000     Deferred        libxfixes.so.3
ELF     0x7fee6000-7fee8000     Deferred        xlcutf8load.so.2
ELF     0x7fee8000-7ff0b000     Deferred        libm.so.6
ELF     0x7ff0b000-80000000     Deferred        libwine_unicode.so.1
ELF     0xb7e20000-b7e24000     Deferred        libxdmcp.so.6
ELF     0xb7e24000-b7e2f000     Deferred        libnss_files.so.2
ELF     0xb7e30000-b7e34000     Deferred        libdl.so.2
ELF     0xb7e34000-b7f62000     Deferred        libc.so.6
ELF     0xb7f63000-b7f76000     Deferred        libpthread.so.0
ELF     0xb7f76000-b7f8f000     Export          libwine.so.1
ELF     0xb7f90000-b7f93000     Deferred        libxau.so.6
ELF     0xb7f93000-b7f9d000     Deferred        libnss_nis.so.2
ELF     0xb7fa1000-b7fb7000     Deferred        ld-linux.so.2
Threads:
process  tid      prio (all id:s are in hex)
0000000a (D) C:\windows\system\msiexec.exe
       0000000b    0 <==
00000008
       00000009    0
WineDbg terminated on pid 0xa
a@ubuntu:~/MyDownloads$

Контакти:  NetCutter

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #4 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Април 14 2006, 15:47
finley

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 98
Регистриран: Октомври 2005

Оценка: няма

Offline
През Wine се пускат само инсталирани Windows прикожения.
Най-често игри.За прогами пожеш да видиш в http://www.codeweavers.com

Linux debian 2.6.16-2-686 #1 Sat Jul 15 21:59:21 UTC 2006 i686 GNU/Linux
Контакти:  finley
WEB  
Мнение #5 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Април 14 2006, 19:06
NetCutter

Avatar


Warn 5

Група: Li fans
Мнения: 171
Регистриран: Март 2006

Оценка: няма

Offline
т.е. ако имам и WIn и Linux да си пускам дадена програма инсталната на Wina под Линукс :(
Епа тва е тъпо :12;
Контакти:  NetCutter

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #6 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Април 14 2006, 19:12
mcwolf

No avatar chosen
Група: Li gurus
Мнения: 1489
Регистриран: Април 2005

Оценка: 5

Offline
емулаторите не искат да имаш инсталиран windows - те симулират инсталация на такъв - затова много често се бърка че със емулатор можеш да подкараш нещо което е инсталирано реално - за да тръгне то трябва да се инсталира на този "виртуален" win :)
Контакти:  mcwolf

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #7 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Април 14 2006, 19:37
NetCutter

Avatar


Warn 5

Група: Li fans
Мнения: 171
Регистриран: Март 2006

Оценка: няма

Offline
И в крайан сметка как да инсталирам нещо под wine ???
Контакти:  NetCutter

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #8 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Април 14 2006, 22:48
phantomlord
Phantom Lord
Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 665
Регистриран: Август 2005

Оценка: няма

Offline
Първо трябва да си сигурен, че въпросното приложение може да върви под wine, защото не всички windows прорами могат да бъдат инсталирани. В страницата на wine има списък с поддържаните приложения.

Debian lenny/sid, 2.6.24-phantomlord, KDE 3.5.9
http://myfreesoft.net/phpBB2/index.php?c=7
The knowledge is to be shared...
Помогни си сам, за да ти помогне и Господ
Контакти:  phantomlord

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 322393169
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #9 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Април 15 2006, 11:47
NetCutter

Avatar


Warn 5

Група: Li fans
Мнения: 171
Регистриран: Март 2006

Оценка: няма

Offline
Еми аз никъде не намерих списък с програмите ???
Контакти:  NetCutter

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #10
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Април 15 2006, 13:06
phantomlord
Phantom Lord
Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 665
Регистриран: Август 2005

Оценка: няма

Offline
Цитат:  (NetCutter @ Април 15 2006,11:47)

Еми аз никъде не намерих списък с програмите ???

Защото не си търсил. Виж тук.

Debian lenny/sid, 2.6.24-phantomlord, KDE 3.5.9
http://myfreesoft.net/phpBB2/index.php?c=7
The knowledge is to be shared...
Помогни си сам, за да ти помогне и Господ
Контакти:  phantomlord

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 322393169
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Общо 33 отговор(а) от Април 13 2006, 20:53 до сега

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums