Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Applications » За он-лайн филмите
Тема: За он-лайн филмите, КАК става номера
Мнение #1 Skip to the next post in this topic.
Написано на: Юли 29 2005, 00:11
the_mouse

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 131
Регистриран: Юли 2005

Оценка: няма

Offline
Казаха ми, че за да гледам видеофайл вграден във web-страница с firefox трабва да си сваля mplayer plugin (това е нещо като wmp plugin за windows). Отидох на сайта му и почнах да следвам инструкциите.
Сваляне....разархивиране - и още тук нещо се провали ето кода, който ми излиза от конзолата, въпреки, че я пускам с администраторски права:
Код: 
# tar -xzvf mplayerplug-in-
2.85.tar.gz
mplayerplug-in/
mplayerplug-in/mplayerplug-in.types
tar: mplayerplug-in/mplayerplug-in.types: Cannot change ownership to uid 500, gi
d 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/LICENSE
tar: mplayerplug-in/LICENSE: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operat
ion not permitted
mplayerplug-in/config.h.in
tar: mplayerplug-in/config.h.in: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Op
eration not permitted
mplayerplug-in/Makefile.in
tar: mplayerplug-in/Makefile.in: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Op
eration not permitted
mplayerplug-in/common/
mplayerplug-in/common/npwin.cpp
tar: mplayerplug-in/common/npwin.cpp: Cannot change ownership to uid 500, gid 50
0: Operation not permitted
mplayerplug-in/common/npmac.cpp
tar: mplayerplug-in/common/npmac.cpp: Cannot change ownership to uid 500, gid 50
0: Operation not permitted
mplayerplug-in/common/npunix.c
tar: mplayerplug-in/common/npunix.c: Cannot change ownership to uid 500, gid 500
: Operation not permitted
mplayerplug-in/configure
tar: mplayerplug-in/common: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operati
on not permitted
tar: mplayerplug-in/configure: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Oper
ation not permitted
mplayerplug-in/mplayerplug-in.spec
tar: mplayerplug-in/mplayerplug-in.spec: Cannot change ownership to uid 500, gid
500: Operation not permitted
mplayerplug-in/po/
mplayerplug-in/po/es.po
tar: mplayerplug-in/po/es.po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Opera
tion not permitted
mplayerplug-in/po/fr.po
tar: mplayerplug-in/po/fr.po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Opera
tion not permitted
mplayerplug-in/po/ja.po
tar: mplayerplug-in/po/ja.po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Opera
tion not permitted
mplayerplug-in/po/Makefile.in
tar: mplayerplug-in/po/Makefile.in: Cannot change ownership to uid 500, gid 500:
Operation not permitted
mplayerplug-in/po/pt_BR.po
tar: mplayerplug-in/po/pt_BR.po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Op
eration not permitted
mplayerplug-in/po/dk.po
tar: mplayerplug-in/po/dk.po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Opera
tion not permitted
mplayerplug-in/po/it.po
tar: mplayerplug-in/po/it.po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Opera
tion not permitted
mplayerplug-in/po/ru.po
tar: mplayerplug-in/po/ru.po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Opera
tion not permitted
mplayerplug-in/po/sk.po
tar: mplayerplug-in/po/sk.po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Opera
tion not permitted
mplayerplug-in/po/nl.po
tar: mplayerplug-in/po/nl.po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Opera
tion not permitted
mplayerplug-in/po/de.po
tar: mplayerplug-in/po/de.po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Opera
tion not permitted
mplayerplug-in/po/pl.po
tar: mplayerplug-in/po/pl.po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Opera
tion not permitted
mplayerplug-in/ChangeLog
tar: mplayerplug-in/po: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operation n
ot permitted
tar: mplayerplug-in/ChangeLog: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Oper
ation not permitted
mplayerplug-in/install.sh
tar: mplayerplug-in/install.sh: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Ope
ration not permitted
mplayerplug-in/TODO
tar: mplayerplug-in/TODO: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operation
not permitted
mplayerplug-in/uninstall.sh
tar: mplayerplug-in/uninstall.sh: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: O
peration not permitted
mplayerplug-in/whatoptions.sh
tar: mplayerplug-in/whatoptions.sh: Cannot change ownership to uid 500, gid 500:
Operation not permitted
mplayerplug-in/INSTALL
tar: mplayerplug-in/INSTALL: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operat
ion not permitted
mplayerplug-in/include/
mplayerplug-in/include/npplat.h
tar: mplayerplug-in/include/npplat.h: Cannot change ownership to uid 500, gid 50
0: Operation not permitted
mplayerplug-in/include/pluginbase.h
tar: mplayerplug-in/include/pluginbase.h: Cannot change ownership to uid 500, gi
d 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/
tar: mplayerplug-in/include: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operat
ion not permitted
mplayerplug-in/Source/plugin-threads.cpp
tar: mplayerplug-in/Source/plugin-threads.cpp: Cannot change ownership to uid 50
0, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/plugin-setup.h
tar: mplayerplug-in/Source/plugin-setup.h: Cannot change ownership to uid 500, g
id 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/nsIScriptableMplayerPlugin.h
tar: mplayerplug-in/Source/nsIScriptableMplayerPlugin.h: Cannot change ownership
to uid 500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/plugin.h
tar: mplayerplug-in/Source/plugin.h: Cannot change ownership to uid 500, gid 500
: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/plugin.cpp
tar: mplayerplug-in/Source/plugin.cpp: Cannot change ownership to uid 500, gid 5
00: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/plugin-ui.cpp
tar: mplayerplug-in/Source/plugin-ui.cpp: Cannot change ownership to uid 500, gi
d 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/plugin-support.cpp
tar: mplayerplug-in/Source/plugin-support.cpp: Cannot change ownership to uid 50
0, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/nsScriptablePeer.cpp
tar: mplayerplug-in/Source/nsScriptablePeer.cpp: Cannot change ownership to uid
500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/plugin-list.cpp
tar: mplayerplug-in/Source/plugin-list.cpp: Cannot change ownership to uid 500,
gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/plugin-setup.cpp
tar: mplayerplug-in/Source/plugin-setup.cpp: Cannot change ownership to uid 500,
gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/nsIScriptableMplayerPlugin.idl
tar: mplayerplug-in/Source/nsIScriptableMplayerPlugin.idl: Cannot change ownersh
ip to uid 500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/nsScriptablePeer.h
tar: mplayerplug-in/Source/nsScriptablePeer.h: Cannot change ownership to uid 50
0, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/Source/nsIScriptableMplayerPlugin.xpt
tar: mplayerplug-in/Source/nsIScriptableMplayerPlugin.xpt: Cannot change ownersh
ip to uid 500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/specfiles/
tar: mplayerplug-in/Source: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operati
on not permitted
mplayerplug-in/specfiles/mplayerplug-in-fc2.x86-64.spec
tar: mplayerplug-in/specfiles/mplayerplug-in-fc2.x86-64.spec: Cannot change owne
rship to uid 500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/specfiles/mplayerplug-in-fc1.spec
tar: mplayerplug-in/specfiles/mplayerplug-in-fc1.spec: Cannot change ownership t
o uid 500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/specfiles/mplayerplug-in-jds.spec
tar: mplayerplug-in/specfiles/mplayerplug-in-jds.spec: Cannot change ownership t
o uid 500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/specfiles/mplayerplug-in-rhl9.spec
tar: mplayerplug-in/specfiles/mplayerplug-in-rhl9.spec: Cannot change ownership
to uid 500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/specfiles/mplayerplug-in-fc2.spec
tar: mplayerplug-in/specfiles/mplayerplug-in-fc2.spec: Cannot change ownership t
o uid 500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/extras/
tar: mplayerplug-in/specfiles: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Oper
ation not permitted
mplayerplug-in/extras/strlcat.c
tar: mplayerplug-in/extras/strlcat.c: Cannot change ownership to uid 500, gid 50
0: Operation not permitted
mplayerplug-in/extras/strlcpy.c
tar: mplayerplug-in/extras/strlcpy.c: Cannot change ownership to uid 500, gid 50
0: Operation not permitted
mplayerplug-in/extras/memmem.c
tar: mplayerplug-in/extras/memmem.c: Cannot change ownership to uid 500, gid 500
: Operation not permitted
mplayerplug-in/plugingate/
tar: mplayerplug-in/extras: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operati
on not permitted
mplayerplug-in/plugingate/npn_gate.cpp
tar: mplayerplug-in/plugingate/npn_gate.cpp: Cannot change ownership to uid 500,
gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/plugingate/np_entry.cpp
tar: mplayerplug-in/plugingate/np_entry.cpp: Cannot change ownership to uid 500,
gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/plugingate/npp_gate.cpp
tar: mplayerplug-in/plugingate/npp_gate.cpp: Cannot change ownership to uid 500,
gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/
tar: mplayerplug-in/plugingate: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Ope
ration not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/logo.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/logo.xpm: Cannot change ownership to uid 500, gid 50
0: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/fs_up_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/fs_up_small.xpm: Cannot change ownership to uid 500,
gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/rew_down_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/rew_down_small.xpm: Cannot change ownership to uid 5
00, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/progress_middle.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/progress_middle.xpm: Cannot change ownership to uid
500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/stop_down_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/stop_down_small.xpm: Cannot change ownership to uid
500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/progress_fill.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/progress_fill.xpm: Cannot change ownership to uid 50
0, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/play_up_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/play_up_small.xpm: Cannot change ownership to uid 50
0, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/logo.png
tar: mplayerplug-in/pixmaps/logo.png: Cannot change ownership to uid 500, gid 50
0: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/rew_up_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/rew_up_small.xpm: Cannot change ownership to uid 500
, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/progress_right.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/progress_right.xpm: Cannot change ownership to uid 5
00, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/pause_down_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/pause_down_small.xpm: Cannot change ownership to uid
500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/gtk_logo.h
tar: mplayerplug-in/pixmaps/gtk_logo.h: Cannot change ownership to uid 500, gid
500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/progress_left.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/progress_left.xpm: Cannot change ownership to uid 50
0, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/fs_down_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/fs_down_small.xpm: Cannot change ownership to uid 50
0, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/pause_up_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/pause_up_small.xpm: Cannot change ownership to uid 5
00, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/stop_up_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/stop_up_small.xpm: Cannot change ownership to uid 50
0, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/ff_down_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/ff_down_small.xpm: Cannot change ownership to uid 50
0, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/play_down_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/play_down_small.xpm: Cannot change ownership to uid
500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/pixmaps/ff_up_small.xpm
tar: mplayerplug-in/pixmaps/ff_up_small.xpm: Cannot change ownership to uid 500,
gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/mplayerplug-in.conf
tar: mplayerplug-in/pixmaps: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operat
ion not permitted
tar: mplayerplug-in/mplayerplug-in.conf: Cannot change ownership to uid 500, gid
500: Operation not permitted
mplayerplug-in/configure.in
tar: mplayerplug-in/configure.in: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: O      peration not permitted
mplayerplug-in/README
tar: mplayerplug-in/README: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operati      on not permitted
mplayerplug-in/sysinstall.sh
tar: mplayerplug-in/sysinstall.sh: Cannot change ownership to uid 500, gid 500:       Operation not permitted
mplayerplug-in/DOCS/
mplayerplug-in/DOCS/tech/
mplayerplug-in/DOCS/tech/locking_rules.txt
tar: mplayerplug-in/DOCS/tech/locking_rules.txt: Cannot change ownership to uid       500, gid 500: Operation not permitted
mplayerplug-in/DOCS/tech/javascript.txt
tar: mplayerplug-in/DOCS/tech/javascript.txt: Cannot change ownership to uid 500      , gid 500: Operation not permitted
tar: mplayerplug-in/DOCS/tech: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Oper      ation not permitted
tar: mplayerplug-in/DOCS: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operation       not permitted
tar: mplayerplug-in: Cannot change ownership to uid 500, gid 500: Operation not       permitted
tar: Error exit delayed from previous errors

Въпреки това продължавам нататък с командата ./configure и тогава получавам странното
Код: 
bash: ./configure: Permission denied

Защо се получава така, въпреки, че използвам администраторски права?

Контакти:  the_mouse

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 317287252
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM: Othe_mouseO
WEB  
Мнение #2 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Юли 29 2005, 07:05
mcwolf

No avatar chosen
Група: Li gurus
Мнения: 1489
Регистриран: Април 2005

Оценка: 5

Offline
cat /etc/group
cat /etc/passwd

и провери дали имаш подтребител и група с такива ID та (да не вземеш да постнеш файловете тука ей)

другото което е - научи се да не работиш като администрато - ползвай админ права само когато е наложително - разархивирай го отново тоя архив но като обикновен потребител и кажи ако нещо пак се опъне
Контакти:  mcwolf

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #3 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Юли 29 2005, 14:42
the_mouse

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 131
Регистриран: Юли 2005

Оценка: няма

Offline
Пробвах още преди това с обикновени права, и ми дава пак грешки от вида на предните permission denied. Аз затова пробвах с админ права. А освен този начин с mplayer plugin има ли друг, защото чух, че дори и да стане намало субтитри?

Контакти:  the_mouse

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 317287252
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM: Othe_mouseO
WEB  
Мнение #4 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Юли 29 2005, 16:08
mcwolf

No avatar chosen
Група: Li gurus
Мнения: 1489
Регистриран: Април 2005

Оценка: 5

Offline
ами има :) apt-get install mozilla-mplayer
я дай адрес да видя какво точно си свалил
Контакти:  mcwolf

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #5 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Юли 29 2005, 18:25
the_mouse

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 131
Регистриран: Юли 2005

Оценка: няма

Offline
Ето линк: http://mplayerplug-in.sourceforge.net/
пробвай ти и ако успееш ми кажи как точно (щото съм доста зле)  :;):
А моята дистрибуция е VSLive GNU/Linux (базирана е на slackware) и сигурно затова на командата apt-get install mozilla-mplayer ми връща:
-bash: apt-get: command not found (тя не е ли за Debian, защото VSLive не е базирана на него)

Контакти:  the_mouse

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 317287252
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM: Othe_mouseO
WEB  
Мнение #6 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Юли 30 2005, 09:25
mcwolf

No avatar chosen
Група: Li gurus
Мнения: 1489
Регистриран: Април 2005

Оценка: 5

Offline
това при мене минава без никакви проблеми
Код: 

$ wget -c http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/mplayerplug-in/mplayerplug-in-2.85.tar.gz
$ tar xzvf mplayerplug-in-2.85.tar.gz
$ cd mplayerplug-in
$ ./configure (евентуално с пътя до SDK то на ядрото на мозилата gecko)
$ make
$ make install (или ръчно копиране на файловете)


с пакетът има файлче INSTALL в което е описано всичко - само че за да се компилира плъгинът трябва да задоволиш някой зависимости - трябват ти пакетите mozilla-devel и gecko-sdk - всичко си го пише в INSTALL-а прочети го

а apt-get-ът няма да ти работи защото е за дебиан базирани дистрибуций (то всъщност може да се покатери навсякаде де)
Контакти:  mcwolf

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #7 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Август 01 2005, 01:07
the_mouse

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 131
Регистриран: Юли 2005

Оценка: няма

Offline
Мерси много, почти успях да итсталирам plugin-а, в смисъл намерих и успях да инсталирам gecko-sdk, обаче не можах да намеря mozilla-devel. Всъщност и без него плъгина се инсталира успешно и при пускане на филм зе зарежда, пише buffering и седи на 0% много дълго преме, даже не помръдва. За mozilla-devel намерих един rpm, обаче в характеристиките дето package manager ми ги дава пише:

"Нарушени зависимости
mozilla = 0.9.8-3, ld-linux.so.2, libc.so.6, libdl.so.2, libglib-1.2.so.0, libIDL-0.6.so.0, libmozjs.so, libm.so.6, libnspr4.so, libplc4.so, libplds4.so, libpthread.so.0, libstdc++-libc6.2-2.so.3, libxpcom.so, libc.so.6(GLIBC_2.0), libc.so.6(GLIBC_2.1), libc.so.6(GLIBC_2.1.3), libpthread.so.0(GLIBC_2.0)"

Нали НЕ трабва да търся всички тези пакети един по един?
??? Защото мисля, че няма да успея, вземайки предвид колко се изтормозих с това gecko-sdk.
Кажи ти от къде го намери и няма ли по-лесен начин да се инсталира. Иначе мерси много за помощта, в тоя форум сте СУПЕР, тва са най-бързите решения на проблеми, които накога съм получавал във форум!  :D  :D  :D

Контакти:  the_mouse

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 317287252
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM: Othe_mouseO
WEB  
Мнение #8 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Август 01 2005, 09:37
mcwolf

No avatar chosen
Група: Li gurus
Мнения: 1489
Регистриран: Април 2005

Оценка: 5

Offline
това не са пакети а споделени библиотеки - явно във системата ти са сложени стари версий libc.so е името на библиотеката (целият формат на името е libc.so.Х.Х.Х) значеща е първата цифра - libc.so.6 това реално е версията но не те съветвам да сменяш точно тая библиотека ако версийте са различни защото това е един от основните файлове в системата и може да се окаже че доста приложения ще трябва да се прекомпилират за да работят със новата версия

аз лично тоя плъгин въобще не го слагам - mplayer си отваря направо url адреси така че не виждам смисъл да го ползвам - иначе аз съм на ubuntu (така де kubuntu защото по ми допада kde-то) а то е debian базирано и разполага със apt - инсталирането при мене се свежда само до apt-get install mozilla-mplayer
Контакти:  mcwolf

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #9 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Август 01 2005, 10:59
the_mouse

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 131
Регистриран: Юли 2005

Оценка: няма

Offline
А тоя moxilla-devel няма ли го някъде в .tgz пакет?
Той плъгина си ми тръгва, обаче не зарежда филма. Дали е заради devel-а? Или заради нещо друго?

Контакти:  the_mouse

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 317287252
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM: Othe_mouseO
WEB  
Мнение #10
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Август 01 2005, 11:27
mcwolf

No avatar chosen
Група: Li gurus
Мнения: 1489
Регистриран: Април 2005

Оценка: 5

Offline
http://packages.debian.org/stable/devel/mozilla-dev най-доло го има в tgz (mozilla_1.7.8.orig.tar.gz)
Контакти:  mcwolf

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Общо 16 отговор(а) от Юли 29 2005, 00:11 до сега
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Applications » За он-лайн филмите

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums