Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
Мнение #1 Skip to the next post in this topic.
Написано на: Януари 13 2006, 14:50
Zero_effect

Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 489
Регистриран: Юли 2005

Оценка: 5

Offline
Първо да спомена, че използвам gcc-3.4.3 и се опитвам да компилирам freealut-1.0.0

При компилирането възниква следния проблем:

Код: 
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I../include -D_XOPEN_SOURCE=500 -D__NO_CTYPE -Wall -ansi -pedantic  -g -O2 -MT libalut_la-alutUtil.lo -MD -MP -MF .deps/libalut_la-alutUtil.Tpo -c alutUtil.c  -fPIC -DP IC -o .libs/libalut_la-alutUtil.o
alutUtil.c: In function `alutSleep':
alutUtil.c:27: error: storage size of 't' isn't known
alutUtil.c:30: warning: implicit declaration of function `nanosleep'
alutUtil.c:27: warning: unused variable `t'
make[2]: *** [libalut_la-alutUtil.lo] Error 1
make[2]: Leaving directory `/sources/freealut-1.0.0/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/sources/freealut-1.0.0'
make: *** [all] Error 2


В случая 't' е променлива на дадена структура:

Фрагмент от файла:

Код: 
struct timespec t; // 27 line
   t.tv_sec = (time_t) seconds;
   t.tv_nsec = ((long) microSecs) * 1000;
   nanosleep (&t, NULL); // 30 line


timespec е структура декларирана в time.h, който обикновено може да се намери в /usr/include/time.h.

Ето и фрагмента, в който са хедърите, които се използват:

Код: 
#if HAVE_NANOSLEEP && HAVE_TIME_H
#include <time.h>
#elif HAVE_USLEEP && HAVE_UNISTD_H
#include <unistd.h>
#elif HAVE_SLEEP && HAVE_WINDOWS_H
#include <windows.h>
#else
#error No way to sleep on this platform
#endif


Някакви идеи?


Редактирано от Zero_effect на Януари 13 2006, 14:52
Контакти:  Zero_effect

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 94584818
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #2 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 14 2006, 20:13
Zero_effect

Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 489
Регистриран: Юли 2005

Оценка: 5

Offline
Предполагам, че проблемът може би е в glibc и/или в gcc, защото time.h е част от glibc, а gcc може да не компилира правилно.

Инсталирах най-новата версия от 3.4.х дървото, 3.4.5, което не промени абсолютно нищо. Това, че съм инсталирал друг gcc също не е гарант, защото може отново да не се е компилирал като света.

Сега ще се опитам да подменя glibc.

Някакви други идеи да имате?
Контакти:  Zero_effect

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 94584818
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #3
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 14 2006, 20:23
Zero_effect

Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 489
Регистриран: Юли 2005

Оценка: 5

Offline
Ето малко резултати от тестовете на gcc:

Код: 
make[1]: Entering directory `/sources/gcc-build/gcc'
Making a new config file...
echo "set tmpdir /sources/gcc-build/gcc/testsuite" >> ./tmp0
test -d testsuite || mkdir testsuite
rm -f testsuite/site.exp
sed '/set tmpdir/ s|testsuite|testsuite|' < site.exp > testsuite/site.exp
(rootme=`${PWDCMD-pwd}`; export rootme; \
srcdir=`cd ../../gcc-3.4.5/gcc; ${PWDCMD-pwd}`; export srcdir; \
cd testsuite; \
EXPECT=expect; export EXPECT; \
if [ -f ${rootme}/../expect/expect ]; then  \
  TCL_LIBRARY=`cd ..; cd ../../gcc-3.4.5/gcc/../tcl/library; ${PWDCMD-pwd}`; \
   export TCL_LIBRARY; fi; \
runtest --tool gcc )
WARNING: Couldn't find the global config file.
Test Run By v5user on Fri Jan 13 15:40:07 2006
Native configuration is i686-pc-linux-gnu

               === gcc tests ===

Schedule of variations:
   unix

Running target unix
Using /tools/share/dejagnu/baseboards/unix.exp as board description file for target.
Using /tools/share/dejagnu/config/unix.exp as generic interface file for target.
Using /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/config/default.exp as tool-and-target-specific interface file.
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.c-torture/compile/compile.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.c-torture/execute/builtins/builtins.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.c-torture/execute/execute.exp ...
FAIL: gcc.c-torture/execute/va-arg-25.c execution,  -Os
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.c-torture/execute/ieee/ieee.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.c-torture/unsorted/unsorted.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/compat/compat.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/cpp/cpp.exp ...
XPASS: gcc.dg/cpp/cmdlne-dI-M.c scan-file (^|\\n)cmdlne-dI-M.*:[^\\n]*cmdlne-dI-M.c
XPASS: gcc.dg/cpp/cmdlne-dM-M.c scan-file (^|\\n)cmdlne-dM-M[^\\n]*:[^\\n]*cmdlne-dM-M.c
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/cpp/trad/trad.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/debug/debug.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/debug/dwarf2/dwarf2.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/dg.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/format/format.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/noncompile/noncompile.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/pch/pch.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/special/mips-abi.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/special/special.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/tls/tls.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/torture/dg-torture.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.dg/weak/weak.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/acker1.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/arm-isr.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/bprob.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/dg-test.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/dhry.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/gcov.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/i386-prefetch.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/linkage.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/matrix1.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/mg.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/sieve.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/gcc.misc-tests/sort2.exp ...

               === gcc Summary ===

# of expected passes            25372
# of unexpected failures        1
# of unexpected successes       2
# of expected failures          68
# of untested testcases         7
# of unsupported tests          213
/sources/gcc-build/gcc/xgcc version 3.4.5

make[1]: [check-gcc] Error 1 (ignored)
(rootme=`${PWDCMD-pwd}`; export rootme; \
srcdir=`cd ../../gcc-3.4.5/gcc; ${PWDCMD-pwd}`; export srcdir; \
cd testsuite; \
EXPECT=expect; export EXPECT; \
if [ -f ${rootme}/../expect/expect ]; then  \
  TCL_LIBRARY=`cd ..; cd ../../gcc-3.4.5/gcc/../tcl/library; ${PWDCMD-pwd}`; \
   export TCL_LIBRARY; fi; \
runtest --tool g++ )
WARNING: Couldn't find the global config file.
Test Run By v5user on Fri Jan 13 16:35:06 2006
Native configuration is i686-pc-linux-gnu

               === g++ tests ===

Schedule of variations:
   unix

Running target unix
Using /tools/share/dejagnu/baseboards/unix.exp as board description file for target.
Using /tools/share/dejagnu/config/unix.exp as generic interface file for target.
Using /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/config/default.exp as tool-and-target-specific interface file.
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g++.dg/bprob/bprob.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g++.dg/compat/compat.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g++.dg/debug/debug.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g++.dg/dg.exp ...
XPASS: g++.dg/rtti/tinfo1.C scan-assembler _ZTIP9CTemplateIhE:
XPASS: g++.dg/rtti/tinfo1.C scan-assembler-not .globl[ \t]+_ZTIP9CTemplateIhE
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g++.dg/gcov/gcov.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g++.dg/pch/pch.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g++.dg/special/ecos.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g++.dg/tls/tls.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g++.old-deja/old-deja.exp ...
WARNING: g++.old-deja/g++.mike/p10769a.C compilation failed to produce executable
WARNING: g++.old-deja/g++.other/enum5.C compilation failed to produce executable
XPASS: g++.old-deja/g++.other/init5.C execution test
WARNING: g++.old-deja/g++.pt/friend44.C compilation failed to produce executable

=== g++ Summary ===

# of expected passes            9950
# of unexpected successes       3
# of expected failures          69
# of unsupported tests          43
/sources/gcc-build/gcc/testsuite/../g++  version 3.4.5

make[1]: [check-g++] Error 1 (ignored)
(rootme=`${PWDCMD-pwd}`; export rootme; \
srcdir=`cd ../../gcc-3.4.5/gcc; ${PWDCMD-pwd}`; export srcdir; \
cd testsuite; \
EXPECT=expect; export EXPECT; \
if [ -f ${rootme}/../expect/expect ]; then  \
  TCL_LIBRARY=`cd ..; cd ../../gcc-3.4.5/gcc/../tcl/library; ${PWDCMD-pwd}`; \
   export TCL_LIBRARY; fi; \
runtest --tool g77 )
WARNING: Couldn't find the global config file.
Test Run By v5user on Fri Jan 13 16:56:26 2006
Native configuration is i686-pc-linux-gnu

               === g77 tests ===

Schedule of variations:
   unix

Running target unix
Using /tools/share/dejagnu/baseboards/unix.exp as board description file for target.
Using /tools/share/dejagnu/config/unix.exp as generic interface file for target.
Using /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/config/default.exp as tool-and-target-specific interface file.
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g77.dg/bprob/bprob.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g77.dg/dg.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g77.dg/gcov/gcov.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g77.f-torture/compile/compile.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g77.f-torture/execute/execute.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/g77.f-torture/noncompile/noncompile.exp ...

               === g77 Summary ===

# of expected passes            1824
/sources/gcc-build/gcc/testsuite/../g77  version 3.4.5

(rootme=`${PWDCMD-pwd}`; export rootme; \
srcdir=`cd ../../gcc-3.4.5/gcc; ${PWDCMD-pwd}`; export srcdir; \
cd testsuite; \
EXPECT=expect; export EXPECT; \
if [ -f ${rootme}/../expect/expect ]; then  \
  TCL_LIBRARY=`cd ..; cd ../../gcc-3.4.5/gcc/../tcl/library; ${PWDCMD-pwd}`; \
   export TCL_LIBRARY; fi; \
runtest --tool objc )
WARNING: Couldn't find the global config file.
Test Run By v5user on Fri Jan 13 17:00:23 2006
Native configuration is i686-pc-linux-gnu

               === objc tests ===

Schedule of variations:
   unix

Running target unix
Using /tools/share/dejagnu/baseboards/unix.exp as board description file for target.
Using /tools/share/dejagnu/config/unix.exp as generic interface file for target.
Using /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/config/default.exp as tool-and-target-specific interface file.
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/objc/compile/compile.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/objc/execute/execute.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/objc.dg/dg.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/gcc/testsuite/objc.dg/special/special.exp ...

               === objc Summary ===

# of expected passes            1352
# of unsupported tests          8
/sources/gcc-build/gcc/xgcc  version 3.4.5

make[1]: Leaving directory `/sources/gcc-build/gcc'
make[1]: Entering directory `/sources/gcc-build/intl'
make[1]: Nothing to be done for `check'.
make[1]: Leaving directory `/sources/gcc-build/intl'
make[1]: Entering directory `/sources/gcc-build/libiberty'
make[2]: Entering directory `/sources/gcc-build/libiberty/testsuite'
gcc -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -I.. -I../../../gcc-3.4.5/libiberty/testsuite/../../include  -o test-demangle \
       ../../../gcc-3.4.5/libiberty/testsuite/test-demangle.c ../libiberty.a
./test-demangle < ../../../gcc-3.4.5/libiberty/testsuite/demangle-expected
./test-demangle: 745 tests, 0 failures
make[2]: Leaving directory `/sources/gcc-build/libiberty/testsuite'
make[1]: Leaving directory `/sources/gcc-build/libiberty'
make[1]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3'
Making check in include
make[2]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include'
make[2]: Nothing to be done for `check'.
make[2]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/include'
Making check in libmath
make[2]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/libmath'
make[2]: Nothing to be done for `check'.
make[2]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/libmath'
Making check in libsupc++
make[2]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/libsupc++'
make[2]: Nothing to be done for `check'.
make[2]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/libsupc++'
Making check in src
make[2]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/src'
make[2]: Nothing to be done for `check'.
make[2]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/src'
Making check in po
make[2]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/po'
/bin/sh /sources/gcc-3.4.5/libstdc++-v3/../mkinstalldirs /sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/po/share/locale
mkdir -p -- /sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/po/share/locale
catalogs='de.mo fr.mo'; \
for cat in $catalogs; do \
 cat=`basename $cat`; \
 lang=`echo $cat | sed 's/\.mo$//'`; \
 install_dir=/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/po/share/locale/$lang/LC_MESSAGES; \
 /bin/sh /sources/gcc-3.4.5/libstdc++-v3/../mkinstalldirs $install_dir; \
 /bin/install -c -m 644 $cat $install_dir/libstdc++.mo; \
done
mkdir -p -- /sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/po/share/locale/de/LC_MESSAGES
mkdir -p -- /sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/po/share/locale/fr/LC_MESSAGES
make[2]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/po'Making check in testsuite
make[2]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/testsuite'
touch testsuite_wchar_t
make -j1 check-DEJAGNU
make[3]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/testsuite'
Making a new site.exp file...
srcdir=`CDPATH="${ZSH_VERSION+.}:" && cd ../../../../gcc-3.4.5/libstdc++-v3/testsuite && pwd`; export srcdir; \
EXPECT=expect; export EXPECT; \
runtest=runtest; \
if /bin/sh -c "$runtest --version" > /dev/null 2>&1; then \
 l='libstdc++'; for tool in $l; do \
   $runtest  --tool $tool --srcdir $srcdir; \
 done; \
else echo "WARNING: could not find \`runtest'" 1>&2; :;\
fi
WARNING: Couldn't find the global config file.
Test Run By v5user on Fri Jan 13 17:03:03 2006
Native configuration is i686-pc-linux-gnu

               === libstdc++ tests ===

Schedule of variations:
   unix

Running target unix
Using /tools/share/dejagnu/baseboards/unix.exp as board description file for target.
Using /tools/share/dejagnu/config/unix.exp as generic interface file for target.
Using /sources/gcc-3.4.5/libstdc++-v3/testsuite/config/default.exp as tool-and-target-specific interface file.
Running /sources/gcc-3.4.5/libstdc++-v3/testsuite/libstdc++-abi/abi.exp ...
Running /sources/gcc-3.4.5/libstdc++-v3/testsuite/libstdc++-dg/normal.exp ...
XPASS: 22_locale/locale/cons/12658_thread.cc execution test
XPASS: 26_numerics/c99_classification_macros_c.cc (test for excess errors)

               === libstdc++ Summary ===

# of expected passes            2737
# of unexpected successes       2
# of expected failures          5
make[3]: *** [check-DEJAGNU] Error 1
make[3]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/testsuite'
make[2]: *** [check-am] Error 2
make[2]: Target `check' not remade because of errors.
make[2]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3/testsuite'
make[2]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3'
: make; exec make "AR_FLAGS=rc" "CC_FOR_BUILD=gcc" "CC_FOR_TARGET=/sources/gcc-build/gcc/xgcc -B/sources/gcc-build/gcc/ -B/usr/i686-pc-linux-gnu/bin/ -B/usr/i686-pc-linux-gnu/lib/ -isystem /usr/i686-pc-linux-gnu/include -isystem /usr/i686-pc-linux-gnu/sys-include" "CFLAGS=-O2 -g -O2" "CXXFLAGS=-g -O2 -D_GNU_SOURCE" "CFLAGS_FOR_BUILD=" "CFLAGS_FOR_TARGET=-O2 -g -O2" "INSTALL=/bin/install -c" "INSTALL_DATA=/bin/install -c -m 644" "INSTALL_PROGRAM=/bin/install -c" "INSTALL_SCRIPT=/bin/install -c" "LDFLAGS=" "LIBCFLAGS=-O2 -g -O2" "LIBCFLAGS_FOR_TARGET=-O2 -g -O2" "MAKE=make" "MAKEINFO=makeinfo --split-size=5000000  " "PICFLAG=" "PICFLAG_FOR_TARGET=" "SHELL=/bin/sh" "RUNTESTFLAGS=" "exec_prefix=/usr" "infodir=/usr/info" "libdir=/usr/lib" "includedir=/usr/include" "prefix=/usr" "tooldir=/usr/i686-pc-linux-gnu" "gxx_include_dir=/usr/include/c++/3.4.5" "AR=ar" "AS=as" "LD=ld" "LIBCFLAGS=-O2 -g -O2" "PICFLAG=" "RANLIB=ranlib" "NM=nm" "NM_FOR_BUILD=" "NM_FOR_TARGET=nm" "DESTDIR=" "WERROR=" DO=all multi-do
make[3]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3'
if [ -z "" ]; then \
 true; \
else \
 rootpre=`${PWDCMD-pwd}`/; export rootpre; \
 srcrootpre=`cd ../../../gcc-3.4.5/libstdc++-v3; ${PWDCMD-pwd}`/; export srcrootpre; \
 lib=`echo ${rootpre} | sed -e 's,^.*/\([^/][^/]*\)/$,\1,'`; \
 compiler="/sources/gcc-build/gcc/xgcc -B/sources/gcc-build/gcc/ -B/usr/i686-pc-linux-gnu/bin/ -B/usr/i686-pc-linux-gnu/lib/ -isystem /usr/i686-pc-linux-gnu/include -isystem /usr/i686-pc-linux-gnu/sys-include"; \
 for i in `${compiler} --print-multi-lib 2>/dev/null`; do \
   dir=`echo $i | sed -e 's/;.*$//'`; \
   if [ "${dir}" = "." ]; then \
     true; \
   else \
     if [ -d ../${dir}/${lib} ]; then \
       flags=`echo $i | sed -e 's/^[^;]*;//' -e 's/@/ -/g'`; \
       if (cd ../${dir}/${lib}; make "AR_FLAGS=rc" "CC_FOR_BUILD=gcc" "CC_FOR_TARGET=/sources/gcc-build/gcc/xgcc -B/sources/gcc-build/gcc/ -B/usr/i686-pc-linux-gnu/bin/ -B/usr/i686-pc-linux-gnu/lib/ -isystem /usr/i686-pc-linux-gnu/include -isystem /usr/i686-pc-linux-gnu/sys-include" "CFLAGS=-O2 -g -O2" "CXXFLAGS=-g -O2 -D_GNU_SOURCE" "CFLAGS_FOR_BUILD=" "CFLAGS_FOR_TARGET=-O2 -g -O2" "INSTALL=/bin/install -c" "INSTALL_DATA=/bin/install -c -m 644" "INSTALL_PROGRAM=/bin/install -c" "INSTALL_SCRIPT=/bin/install -c" "LDFLAGS=" "LIBCFLAGS=-O2 -g -O2" "LIBCFLAGS_FOR_TARGET=-O2 -g -O2" "MAKE=make" "MAKEINFO=makeinfo --split-size=5000000   " "PICFLAG=" "PICFLAG_FOR_TARGET=" "SHELL=/bin/sh" "RUNTESTFLAGS=" "exec_prefix=/usr" "infodir=/usr/info" "libdir=/usr/lib" "includedir=/usr/include" "prefix=/usr" "tooldir=/usr/i686-pc-linux-gnu" "gxx_include_dir=/usr/include/c++/3.4.5" "AR=ar" "AS=as" "LD=ld" "LIBCFLAGS=-O2 -g -O2" "PICFLAG=" "RANLIB=ranlib" "NM=nm" "NM_FOR_BUILD=" "NM_FOR_TARGET=nm" "DESTDIR=" "WERROR=" \
                       CFLAGS="-O2 -g -O2 ${flags}" \
                       prefix="/usr" \
                       exec_prefix="/usr" \
                       GCJFLAGS=" ${flags}" \
                       CXXFLAGS="-g -O2 -D_GNU_SOURCE ${flags}" \
                       LIBCFLAGS="-O2 -g -O2 ${flags}" \
                       LIBCXXFLAGS="-g -O2 -D_GNU_SOURCE -fno-implicit-templates ${flags}" \
                       LDFLAGS=" ${flags}" \
                       MULTIFLAGS="${flags}" \
                       DESTDIR="" \
                       INSTALL="/bin/install -c" \
                       INSTALL_DATA="/bin/install -c -m 644" \
                       INSTALL_PROGRAM="/bin/install -c" \
                       INSTALL_SCRIPT="/bin/install -c" \
                       all); then \
         true; \
       else \
         exit 1; \
       fi; \
     else true; \
     fi; \
   fi; \
 done; \
fi
make[3]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3'
make[2]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3'
make[1]: *** [check-recursive] Error 1
make[1]: Target `check' not remade because of errors.
make[1]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libstdc++-v3'
make: *** [check-target-libstdc++-v3] Error 2
make[1]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libf2c'
cd libU77; make G77DIR=../../../gcc/ check
make[2]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libf2c/libU77'
../../../gcc/g77 -B../../../gcc/ -L.. -g ../../../../gcc-3.4.5/libf2c/libU77/u77-test.f \
-lg2c  -lm -o a.out && ./a.out
../../../../gcc-3.4.5/libf2c/libU77/u77-test.f: In program `MAIN__':
../../../../gcc-3.4.5/libf2c/libU77/u77-test.f:214: warning:
        call idate (i,j,k)
             ^
Intrinsic `IDATE', invoked at (^), known to be non-Y2K-compliant [info -f g77 M Y2KBAD]
../../../../gcc-3.4.5/libf2c/libU77/u77-test.f:223: warning:
        call date (ctim)
             ^
Intrinsic `DATE', invoked at (^), known to be non-Y2K-compliant [info -f g77 M Y2KBAD]
1 GNU libU77 test at: Fri Jan 13 17:33:29 2006

Logical units 5 and 6 correspond (FNUM) to Unix i/o units   0,   1
Command-line arguments:  0
Arg  0 is: ./a.out
and 6 is a tty device (ISATTY) named /dev/pts/0
Process id (GETPID):      24106
User id (GETUID):          0
Group id (GETGID):          0
If you have the `id' program, the following call
of SYSTEM should agree with the above:
 uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
Login name (GETLOG): v5user
Login name (GETENV of LOGNAME): v5user
UMASK returns 18
FDATE returns: Fri Jan 13 17:33:29 2006
CALL FDATE returns: Fri Jan 13 17:33:29 2006
LTIME returns:  29  33  17  13   0 106   5  12   0
GMTIME returns:  29  33  17  13   0 106   5  12   0
SYSTEM_CLOCK returns:  439926473 100 2147483647
DATE_AND_TIME returns: 20060113 173329.148 +0000  2006 1 13 0 17 33 29 148
Sleeping for 1 second (SLEEP) ...
Elapsed total, user, system time (ETIME):      0.007     0.002     0.005
Looping until clock ticks at least once...
Differences in total, user, system time (DTIME):      0.001     0.001     0.000
Elapsed total, user, system time (ETIME):      0.008     0.003     0.005
(Clock-tick detected after  164 1K loops.)
IDATE (date,month,year):  13 1 2006
... and the VXT version (month,date,year):  1 13 6
DATE (dd-mmm-yy): 13-Jan-06
ITIME (hour,minutes,seconds):  17 33 30
TIME: 17:33:30
SECNDS(0.0) returns:   63210.
SECOND returns:   0.0079979999
CALL SECOND returns:   0.0079979999
Current directory is "/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libf2c/libU77"
Host name is v5l
Creating file "foo" for testing...
  with stat array  771 8225233 33206 1 0 0 0 2 1137173610 1137173610 1137173610
4096 8
The current error number is:   2 and the corresponding message is:
No such file or directory
This is sent to stderr prefixed by the program name
./a.out: No such file or directory
MCLOCK returns  0
MCLOCK8 returns  0
CPU_TIME returns   0.0109970002
You should see exit status 1
make[2]: [check] Error 1 (ignored)
rm -f a.out
make[2]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libf2c/libU77'
make[1]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libf2c'
make[1]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libobjc'
make[1]: Nothing to be done for `check'.
make[1]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libobjc'
make[1]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libiberty'
make[2]: Entering directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libiberty/testsuite'
make[2]: Nothing to be done for `check'.
make[2]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libiberty/testsuite'
make[1]: Leaving directory `/sources/gcc-build/i686-pc-linux-gnu/libiberty'
make: Target `check' not remade because of errors.


П.П. Сравних го с други резултати и е що годе приемливо.

П.П.П. Ако се компилира този файл без флаг -ansi не дава абсолютно никаква грешка...


Редактирано от Zero_effect на Януари 14 2006, 21:04
Контакти:  Zero_effect

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 94584818
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Общо 2 отговор(а) от Януари 13 2006, 14:50 до сега

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums