Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » kernel- 2.6.16.1mdk
Тема: kernel- 2.6.16.1mdk, проблем с неработещи програми
Мнение #1
Написано на: Юли 06 2006, 12:11
Nik_123

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 37
Регистриран: Юли 2006

Оценка: няма

Offline
Здравейте! Инсталирах си ядро 2.6.16.1 през системата urpmi (ползвам мандрива 2006, гноме 2.10). Инсталцията мина успешно, но се появиха следните проблеми: Не работи mandi демона, въпреки че го ъпдейтнах и него, и не работи и плъгина interactive firewall- не зареждат с новото ядро. Ъпдейтнах и shorewall и все тая. Ето и лога:
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Processor #0 6:7 APIC version 16
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 2, address 0xfec00000, GSI 0-23
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: IRQ2 used by override.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: IRQ9 used by override.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dec00000)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Built 1 zonelists
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Kernel command line: root=/dev/hda7 resume=/dev/hda6 splash=silent
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bootsplash: silent mode.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: mapped APIC to ffffe000 (fee00000)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: mapped IOAPIC to ffffd000 (fec00000)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Initializing CPU#0
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Detected 1111.176 MHz processor.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Using pmtmr for high-res timesource
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Memory: 514372k/524224k available (2270k kernel code, 8736k reserved, 721k data, 252k init, 0k highmem, 0k BadRAM)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 2225.52 BogoMIPS (lpj=4451044)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c7fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c7fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: CPU: L2 Cache: 64K (64 bytes/line)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: CPU: After all inits, caps: 0383fbff c1c7fbff 00000000 00000420 00000000 00000000 00000000
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Intel machine check architecture supported.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: CPU: AMD Duron™  stepping 00
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: checking if image is initramfs... it is
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Freeing initrd memory: 119k freed
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Looking for DSDT in initramfs... error, file /DSDT.aml not found.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ENABLING IO-APIC IRQs
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: NET: Registered protocol family 16
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: bus type pci registered
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb31, last bus=1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PCI: Using configuration type 1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Subsystem revision 20060127
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Interpreter enabled
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Boot video device is 0000:01:00.0
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Power Resource [URP1] (off)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Power Resource [URP2] (off)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: pnp: PnP ACPI init
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: pnp: PnP ACPI: found 13 devices
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PnPBIOS: Disabled
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PCI: Bridge: 0000:00:01.0
Jul  6 11:45:07 localhost kernel:   IO window: disabled.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel:   MEM window: dde00000-dfefffff
Jul  6 11:45:07 localhost kernel:   PREFETCH window: bdc00000-ddcfffff
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: apm: overridden by ACPI.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: audit: initializing netlink socket (disabled)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: audit(1152186286.604:1): initialized
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Initializing Cryptographic API
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: io scheduler noop registered
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: io scheduler anticipatory registered (default)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: io scheduler deadline registered
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: io scheduler cfq registered
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 0) is a 16550A
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 0) is a 16550A
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: 00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: 00:03: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32000K size 1024 blocksize
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.1[A]: no GSI
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:11.1, from 255 to 15
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: VP_IDE: chipset revision 6
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: VP_IDE: not 100%% native mode: will probe irqs later
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: VP_IDE: VIA vt8233a (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel:     ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
Jul  6 11:45:07 localhost kernel:     ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Probing IDE interface ide0...
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hda: Maxtor 4D040H2, ATA DISK drive
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Probing IDE interface ide1...
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hdc: _NEC NR-7500A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hdd: SAMSUNG CD-ROM SC-152L, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hda: max request size: 128KiB
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hda: 80043264 sectors (40982 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hda: cache flushes not supported
Jul  6 11:45:07 localhost kernel:  hda: hda1 hda2 hda3 < hda5 hda6 hda7 >
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: md: bitmap version 4.39
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: NET: Registered protocol family 2
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: IP route cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: TCP established hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: TCP bind hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: TCP reno registered
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: TCP bic registered
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: NET: Registered protocol family 1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Using IPI Shortcut mode
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI wakeup devices:
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PCI0 UAR1 PS2M PS2K  USB USB1  AC9  MC9
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Freeing unused kernel memory: 252k freed
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: usbcore: registered new driver hub
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.2[D] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 16
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:11.2, from 11 to 0
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:11.2: UHCI Host Controller
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:11.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:11.2: irq 16, io base 0x0000e400
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.3[D] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 16
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:11.3, from 11 to 0
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:11.3: UHCI Host Controller
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:11.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: uhci_hcd 0000:00:11.3: irq 16, io base 0x0000e800
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ts: Compaq touchscreen protocol output
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: EXT3 FS on hda7, internal journal
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Adding 522072k swap on /dev/hda6.  Priority:-1 extents:1 across:522072k
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: sn9c102: V4L2 driver for SN9C10x PC Camera Controllers v1:1.26
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: usb 1-1: SN9C10[12] PC Camera Controller detected (vid/pid 0x0C45/0x6029)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: usb 1-1: PAS106B image sensor detected
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv: driver version 0.9.16 loaded
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv: using 4 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv: Bt8xx card found (0).
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 17
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:00:0a.0, irq: 17, latency: 32, mmio: 0xdddfe000
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: detected: Zoltrix Genie TV [card=46], PCI subsystem ID is 15b0:4000
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: using: Zoltrix Genie TV/FM [card=46,insmod option]
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00fcffff [init]
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: using tuner=21
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: i2c: checking for TDA9887 @ 0x86... not found
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: tuner 0-0060: All bytes are equal. It is not a TEA5767
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: tuner 0-0060: chip found @ 0xc0 (bt878 #0 [sw])
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: tuner 0-0060: type set to 21 (Temic NTSC (4039 FR5))
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: usb 1-1: Initialization succeeded
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: usb 1-1: V4L2 device registered as /dev/video0
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: usbcore: registered new driver sn9c102
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: registered device video1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: registered device vbi1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: registered device radio1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bt878: AUDIO driver version 0.0.0 loaded
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bt878: Bt878 AUDIO function found (0).
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 17
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bt878_probe: card id=[0x400015b0], Unknown card.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Exiting..
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:0a.1 disabled
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: bt878: probe of 0000:00:0a.1 failed with error -22
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Linux agpgart interface v0.101 © Dave Jones
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: agpgart: Detected VIA PM266/KM266 chipset
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: EXT3 FS on hda5, internal journal
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Supermount version 2.0.4 for kernel 2.6
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: loop: loaded (max 8 devices)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hdc: ATAPI 32X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, DMA
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: hdd: ATAPI 52X CD-ROM drive, 128kB Cache, DMA
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ip_conntrack version 2.4 (4095 buckets, 32760 max) - 232 bytes per conntrack
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Removing netfilter NETLINK layer.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Using specific hotkey driver
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: Processor [CPU1] (supports 16 throttling states)
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: NET: Registered protocol family 17
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 17
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: eth0: RealTek RTL8139 at 0xe098af00, 00:20:ed:27:59:da, IRQ 17
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100'
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ip_conntrack version 2.4 (4095 buckets, 32760 max) - 232 bytes per conntrack
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
Jul  6 11:45:07 localhost kernel: ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>.  http://snowman.net/projects/ipt_recent/
Jul  6 11:45:08 localhost partmon: ^[[65G
Jul  6 11:45:08 localhost partmon: [^[[1;32m
Jul  6 11:45:08 localhost partmon:   OK  
Jul  6 11:45:08 localhost partmon:
Jul  6 11:45:08 localhost rc: Starting partmon:  succeeded
Jul  6 11:45:08 localhost acpid: acpid startup succeeded
Jul  6 11:45:09 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 18
Jul  6 11:45:09 localhost kernel: PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:11.5, from 10 to 2
Jul  6 11:45:09 localhost kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
Jul  6 11:45:09 localhost alsa:  succeeded
Jul  6 11:45:11 localhost xfs: xfs startup succeeded
Jul  6 11:45:11 localhost xfs[3132]: ignoring font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/drakfont (unreadable)
Jul  6 11:45:11 localhost xfs[3132]: ignoring font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/drakfont/Type1 (unreadable)
Jul  6 11:45:11 localhost xfs[3132]: ignoring font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/drakfont/ttf (unreadable)
Jul  6 11:45:11 localhost messagebus: messagebus startup succeeded
Jul  6 11:45:12 localhost haldaemon: haldaemon startup succeeded
Jul  6 11:45:12 localhost netfs: Mounting other filesystems:  succeeded
Jul  6 11:45:12 localhost mandi: Failed to connect to the D-BUS daemon: No reply within specified time
Jul  6 11:45:12 localhost mandi: 3205: arguments to dbus_connection_send() were incorrect, assertion "connection != NULL" failed in file dbus-connection.c line 2340.
Jul  6 11:45:12 localhost mandi: This is normally a bug in some application using the D-BUS library.
Jul  6 11:45:12 localhost mandi: 3205: arguments to dbus_connection_flush() were incorrect, assertion "connection != NULL" failed in file dbus-connection.c line 2811.
Jul  6 11:45:12 localhost mandi: This is normally a bug in some application using the D-BUS library.
Jul  6 11:45:12 localhost mandi: mandi startup failed
Jul  6 11:45:12 localhost numlock: Starting numlock:
Jul  6 11:45:12 localhost numlock: ^[[65G[^[[1;32m
Jul  6 11:45:12 localhost numlock:
Jul  6 11:45:13 localhost fstab-sync[3257]: removed all generated mount points
Jul  6 11:45:13 localhost rc: Starting numlock:  succeeded
Jul  6 11:45:13 localhost dm: Display manager startup succeeded
Jul  6 11:45:13 localhost upmon[3339]: no UPSMON definitions in /etc/ups/
Jul  6 11:45:14 localhost mDNSResponder:  startup succeeded
Jul  6 11:45:15 localhost atd: atd startup succeeded
Jul  6 11:45:16 localhost saslauthd: saslauthd startup succeeded
Jul  6 11:45:16 localhost xinetd: xinetd startup succeeded
Jul  6 11:45:16 localhost xinetd[3534]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/cvs [file=/etc/xinetd.conf] [line=15]
Jul  6 11:45:17 localhost xinetd[3534]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/imap [file=/etc/xinetd.d/imap] [line=11]
Jul  6 11:45:17 localhost xinetd[3534]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/imaps [file=/etc/xinetd.d/imaps] [line=14]
Jul  6 11:45:17 localhost xinetd[3534]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/ipop2 [file=/etc/xinetd.d/ipop2] [line=14]
Jul  6 11:45:17 localhost xinetd[3534]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/ipop3 [file=/etc/xinetd.d/ipop3] [line=15]
Jul  6 11:45:17 localhost autofs: automount startup succeeded
Jul  6 11:45:17 localhost xinetd[3534]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/pop3s [file=/etc/xinetd.d/pop3s] [line=14]
Jul  6 11:45:17 localhost loadkeys: Loading /usr/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/bg.kmap.gz
Jul  6 11:45:17 localhost keytable: Loading keymap: bg succeeded
Jul  6 11:45:17 localhost loadkeys: Loading /usr/lib/kbd/keymaps/include/compose.latin.inc.gz
Jul  6 11:45:17 localhost xinetd[3534]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/rsync [file=/etc/xinetd.d/rsync] [line=13]
Jul  6 11:45:17 localhost xinetd[3534]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/sshd-xinetd [file=/etc/xinetd.d/sshd-xinetd] [line=13]
Jul  6 11:45:17 localhost keytable: Loading compose keys: compose.latin.inc succeeded
Jul  6 11:45:17 localhost keytable:  succeeded
Jul  6 11:45:17 localhost xinetd[3534]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/svnserve [file=/etc/xinetd.d/svnserve] [line=16]
Jul  6 11:45:17 localhost loadkeys: Loading /usr/lib/kbd/keymaps/i386/include/alt_shift_toggle.inc.gz
Jul  6 11:45:17 localhost keytable: Loading toggle definition: alt_shift_toggle.inc succeeded
Jul  6 11:45:17 localhost xinetd[3534]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/swat [file=/etc/xinetd.d/swat] [line=13]
Jul  6 11:45:18 localhost xinetd[3534]: removing imap
Jul  6 11:45:18 localhost xinetd[3534]: removing imaps
Jul  6 11:45:18 localhost xinetd[3534]: removing pop2
Jul  6 11:45:18 localhost xinetd[3534]: removing pop3
Jul  6 11:45:18 localhost xinetd[3534]: removing pop3s
Jul  6 11:45:18 localhost xinetd[3534]: removing rsync
Jul  6 11:45:18 localhost xinetd[3534]: removing ssh
Jul  6 11:45:18 localhost xinetd[3534]: removing svnserve
Jul  6 11:45:18 localhost xinetd[3534]: xinetd Version 2.3.13 started with libwrap options compiled in.
Jul  6 11:45:18 localhost xinetd[3534]: Started working: 2 available services
Jul  6 11:45:20 localhost kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
Jul  6 11:45:21 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 19
Jul  6 11:45:21 localhost kernel: NVRM: loading NVIDIA Linux x86 Kernel Module  1.0-8762  Mon May 15 13:06:38 PDT 2006
Jul  6 11:45:21 localhost kernel: agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
Jul  6 11:45:21 localhost kernel: agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
Jul  6 11:45:21 localhost kernel: agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
Jul  6 11:45:22 localhost clamd: clamd startup succeeded
Jul  6 11:45:22 localhost clamav-milter: clamav-milter: socket-addr (local:/var/lib/clamav/clmilter.socket) doesn't agree with sendmail.cf
Jul  6 11:45:22 localhost clamav-milter: clamav-milter startup failed
Jul  6 11:45:23 localhost freshclam[3732]: Daemon started.
Jul  6 11:45:23 localhost freshclam[3733]: freshclam daemon 0.88.2 (OS: linux-gnu, ARCH: i386, CPU: i586)
Jul  6 11:45:23 localhost freshclam[3733]: ClamAV update process started at Thu Jul  6 11:45:23 2006
Jul  6 11:45:23 localhost freshclam: freshclam startup succeeded
Jul  6 11:45:23 localhost freshclam[3733]: main.cvd is up to date (version: 39, sigs: 58116, f-level: 8, builder: tkojm)
Jul  6 11:45:23 localhost freshclam[3733]: daily.cvd is up to date (version: 1586, sigs: 2743, f-level: 8, builder: sven)
Jul  6 11:45:23 localhost freshclam[3733]: --------------------------------------
Jul  6 11:45:23 localhost canna: cannaserver startup succeeded
Jul  6 11:45:24 localhost crond[3776]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Jul  6 11:45:24 localhost crond: crond startup succeeded
Jul  6 11:45:24 localhost lisa: Starting lisa:  succeeded
Jul  6 11:45:25 localhost rc: Starting kheader:  succeeded
Jul  6 11:45:43 localhost hald[3162]: Timed out waiting for hotplug event 1046. Rebasing to 1048
Jul  6 11:45:44 localhost net_applet[4038]: ### Program is starting ###
Jul  6 11:45:45 localhost gconfd (nik-4053): starting (version 2.10.1), pid 4053 user 'nik'
Jul  6 11:45:45 localhost gconfd (nik-4053): Resolved address "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" to a read-only configuration source at position 0
Jul  6 11:45:45 localhost gconfd (nik-4053): Resolved address "xml:readwrite:/home/nik/.gconf" to a writable configuration source at position 1
Jul  6 11:45:45 localhost gconfd (nik-4053): Resolved address "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" to a read-only configuration source at position 2
Jul  6 11:45:47 localhost kernel: NET: Registered protocol family 10
Jul  6 11:45:47 localhost kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Jul  6 11:45:47 localhost kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jul  6 11:45:47 localhost hal.dev[4090]: DEVNAME is not set
Jul  6 11:45:47 localhost hald[3162]: Timed out waiting for hotplug event 1053. Rebasing to 1084
Jul  6 11:45:57 localhost kernel: eth0: no IPv6 routers present
Jul  6 11:45:58 localhost gconfd (nik-4053): Resolved address "xml:readwrite:/home/nik/.gconf" to a writable configuration source at position 0
Jul  6 11:47:10 localhost gconfd (root-4318): starting (version 2.10.1), pid 4318 user 'root'
Jul  6 11:47:10 localhost gconfd (root-4318): Resolved address "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" to a read-only configuration source at position 0
Jul  6 11:47:10 localhost gconfd (root-4318): Resolved address "xml:readwrite:/root/.gconf" to a writable configuration source at position 1
Jul  6 11:47:10 localhost gconfd (root-4318): Resolved address "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" to a read-only configuration source at position 2
Извинявам се за дългия пост, но се постарах целия лог от последното стартиране на машината да дам. Има ли си някой идея как да накарам манди и интерактивната стена да заработят?

Това дава при опит за рестарт на шоруол през терминала:
Stopping Shorewall...Processing /etc/shorewall/stop ...
iptables v1.3.3: Couldn't load target `Ifw':/lib/iptables/libipt_Ifw.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Starting Shorewall...
Initializing...
Shorewall has detected the following iptables/netfilter capabilities:
  NAT: Available
  Packet Mangling: Available
  Multi-port Match: Available
  Extended Multi-port Match: Available
  Connection Tracking Match: Available
  Packet Type Match: Available
  Policy Match: Not available
  Physdev Match: Available
  IP range Match: Available
  Recent Match: Available
  Owner Match: Available
  Ipset Match: Not available
  CONNMARK Target: Available
  Connmark Match: Available
  Raw Table: Available
  CLASSIFY Target: Available
Determining Zones...
  ERROR: Invalid Zone Type: Net
/sbin/service: line 148:  4815 Terminated              $debug $servicedir/$service $options
А това дава манди демона: Jul  6 11:45:12 localhost mandi: Failed to connect to the D-BUS daemon: No reply within specified time
Jul  6 11:45:12 localhost mandi: 3205: arguments to dbus_connection_send() were incorrect, assertion "connection != NULL" failed in file dbus-connection.c line 2340.
Jul  6 11:45:12 localhost mandi: This is normally a bug in some application using the D-BUS library.
Jul  6 11:45:12 localhost mandi: 3205: arguments to dbus_connection_flush() were incorrect, assertion "connection != NULL" failed in file dbus-connection.c line 2811.
Jul  6 11:45:12 localhost mandi: This is normally a bug in some application using the D-BUS library.
Jul  6 11:45:12 localhost mandi: mandi startup failed
Моля за помощ


Редактирано от Nik_123 на Юли 06 2006, 12:19

AMD Duron 1100MHz 256 RAM GeForce FX 5500 256 RAM
Mandriva 2007.1 Spring
kernel-2.6.21.1-2mdvcustom #1 SMP
Gnome 2.18
Контакти:  Nik_123
WEB  
Общо 0 отговор(а) от Юли 06 2006, 12:11 до сега
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » kernel- 2.6.16.1mdk

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums