Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » Проблем с WiFi настройките
Тема: Проблем с WiFi настройките, Помощ!!!
Мнение #11 Skip to the next post in this topic.
Написано на: Януари 05 2008, 19:02
hellkiller

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 63
Регистриран: Юли 2006

Оценка: няма

Offline
Не си влязал в папката, където са файловете. Ето пример - папката ти се намира на Desktop-а и се казва New. В нея са двата файла (драйвъра и пача). Отваряш конзолата и пишеш:
1. cd Desktop
2. cd New
3. tar -xvzf madwifi-ng-r2756-20071018.tar.gz
4. т.н. по описаните стъпки
Контакти:  hellkiller
WEB  
Мнение #12 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 05 2008, 20:02
MupKoo

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 57
Регистриран: Декември 2007

Оценка: няма

Offline
mupkoo@mupkoo-laptop:~$ cd desktop
bash: cd: desktop: No such file or directory
mupkoo@mupkoo-laptop:~$ cd /home/mupkoo/desktop
bash: cd: /home/mupkoo/desktop: No such file or directory
Нещо не иска да влиза :( Пробвах и като влязох с Ctrl+Alt+F1 и пак пише същото...

Ubuntu 7.10 user on Acer Aspire 5520G
GNOME Fan
Контакти:  MupKoo
WEB  
Мнение #13 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 05 2008, 22:34
hellkiller

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 63
Регистриран: Юли 2006

Оценка: няма

Offline
Desktop, трябва да е с главна буква. Това има огромно значение ;)
Контакти:  hellkiller
WEB  
Мнение #14 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 06 2008, 09:18
MupKoo

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 57
Регистриран: Декември 2007

Оценка: няма

Offline
Код: 
mupkoo@mupkoo-laptop:~/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018$ make
Checking requirements... ok.
Checking kernel configuration... ok.
make -C /lib/modules/2.6.22-14-generic/build SUBDIRS=/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.22-14-generic'
 CC [M]  /home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath/if_ath.o
 CC [M]  /home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath/if_ath_pci.o
 LD [M]  /home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath/ath_pci.o
 CC [M]  /home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/ah_os.o
 HOSTCC  /home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:26:19: error: stdio.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:27:19: error: errno.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:28:20: error: getopt.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:29:20: error: string.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:30:20: error: stdlib.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:32:23: error: sys/fcntl.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:33:22: error: sys/stat.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c: In function 'uudecode_usage':
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:37: warning: implicit declaration of function 'printf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:37: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c: At top level:
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:40: error: expected ')' before '*' token
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:70: error: expected ')' before '*' token
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c: In function 'main':
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:121: error: 'FILE' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:121: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:121: error: for each function it appears in.)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:121: error: 'src_stream' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:122: error: 'dst_stream' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:122: error: 'NULL' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:130: warning: implicit declaration of function 'getopt'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:134: error: 'optarg' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:138: warning: implicit declaration of function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:138: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:141: error: 'optind' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:142: error: 'stdin' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:144: warning: implicit declaration of function 'fopen'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:146: warning: implicit declaration of function 'fprintf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:146: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:146: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:147: warning: implicit declaration of function 'strerror'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:147: error: 'errno' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:147: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 4 has type 'int'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:148: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:152: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:156: warning: implicit declaration of function 'get_line_from_file'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:156: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:157: warning: implicit declaration of function 'strncmp'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:164: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:165: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:168: warning: implicit declaration of function 'strtoul'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:170: warning: implicit declaration of function 'strchr'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:170: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strchr'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:172: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:173: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:178: warning: implicit declaration of function 'strcmp'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:179: error: 'stdout' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_WRONLY' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_CREAT' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_TRUNC' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:186: error: 'O_EXCL' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:188: warning: implicit declaration of function 'open'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXU' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXG' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXO' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:191: warning: implicit declaration of function 'fdopen'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:193: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:194: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 4 has type 'int'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:195: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:199: warning: implicit declaration of function 'read_stduu'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:201: warning: implicit declaration of function 'fclose'
make[3]: *** [/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode] Error 1
make[2]: *** [/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal] Error 2
make[1]: *** [_module_/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.22-14-generic'
make: *** [modules] Error 2
mupkoo@mupkoo-laptop:~/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018$ make install
Checking requirements... ok.
Checking kernel configuration... ok.
make -C /lib/modules/2.6.22-14-generic/build SUBDIRS=/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.22-14-generic'
 HOSTCC  /home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:26:19: error: stdio.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:27:19: error: errno.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:28:20: error: getopt.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:29:20: error: string.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:30:20: error: stdlib.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:32:23: error: sys/fcntl.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:33:22: error: sys/stat.h: No such file or directory
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c: In function 'uudecode_usage':
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:37: warning: implicit declaration of function 'printf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:37: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c: At top level:
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:40: error: expected ')' before '*' token
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:70: error: expected ')' before '*' token
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c: In function 'main':
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:121: error: 'FILE' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:121: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:121: error: for each function it appears in.)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:121: error: 'src_stream' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:122: error: 'dst_stream' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:122: error: 'NULL' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:130: warning: implicit declaration of function 'getopt'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:134: error: 'optarg' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:138: warning: implicit declaration of function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:138: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:141: error: 'optind' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:142: error: 'stdin' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:144: warning: implicit declaration of function 'fopen'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:146: warning: implicit declaration of function 'fprintf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:146: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:146: error: 'stderr' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:147: warning: implicit declaration of function 'strerror'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:147: error: 'errno' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:147: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 4 has type 'int'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:148: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:152: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:156: warning: implicit declaration of function 'get_line_from_file'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:156: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:157: warning: implicit declaration of function 'strncmp'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:164: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:165: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:168: warning: implicit declaration of function 'strtoul'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:170: warning: implicit declaration of function 'strchr'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:170: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strchr'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:172: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:173: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:178: warning: implicit declaration of function 'strcmp'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:179: error: 'stdout' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_WRONLY' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_CREAT' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:182: error: 'O_TRUNC' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:186: error: 'O_EXCL' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:188: warning: implicit declaration of function 'open'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXU' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXG' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:189: error: 'S_IRWXO' undeclared (first use in this function)
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:191: warning: implicit declaration of function 'fdopen'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:193: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'fprintf'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:194: warning: format '%s' expects type 'char *', but argument 4 has type 'int'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:195: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'exit'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:199: warning: implicit declaration of function 'read_stduu'
/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode.c:201: warning: implicit declaration of function 'fclose'
make[3]: *** [/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal/uudecode] Error 1
make[2]: *** [/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018/ath_hal] Error 2
make[1]: *** [_module_/home/mupkoo/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.22-14-generic'
make: *** [modules] Error 2
mupkoo@mupkoo-laptop:~/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018$нещо  не стана пак... пише все някакви грешки

Иначе до пачването си е добре
Код: 
mupkoo@mupkoo-laptop:~/Desktop/Are/madwifi-ng-r2756-20071018$ patch -p0 < madwifi-ng-0933.ar2425.20071130.i386.patch
patching file hal/ah.h
patching file hal/public/i386-elf.hal.o.uu
patching file hal/public/i386-elf.inc
patching file hal/public/i386-elf.opt_ah.h
patching file hal/version.h


Редактирано от MupKoo на Януари 06 2008, 09:20

Ubuntu 7.10 user on Acer Aspire 5520G
GNOME Fan
Контакти:  MupKoo
WEB  
Мнение #15 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 06 2008, 10:21
nikolavp

Avatar
Група: Li maniacs
Мнения: 560
Регистриран: Юли 2006

Оценка: 4

Offline
Нямаш библиотеките за C доколкото виждам. Потърси го, защото не знам как се казва
Код: 
apt-cache search libc
и после инсталирай някое от тия :). Може би ще ти трябва и пакета libc-dev или нещо подобно ;). Успех!!!

EDIT: При убунту май имаше и
Код: 
apt-get install build-essentials
което ти включва всичко за компилиране ма не съм сигурен дали включва тия библиотеки. Надявам се да съм помогнал


Редактирано от nikolavp на Януари 06 2008, 10:22

Контакти:  nikolavp

  • AOL  AOL:
  • ICQ  ICQ:
  • MSN  MSN:
  • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #16 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 06 2008, 11:51
devik

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 621
Регистриран: Декември 2006

Оценка: 5

Offline
За да добавиш модула на madwifi към кернела ти трябва пакета module-assistant,madwifi-source,linux-headers2.6.22-14 и linux-kbuild2.6.22.
Код: 
apt-get install module-assistant linux-headers2.6.22-14 linux-kbuild2.6.22 madwifi source

В /etc/src ще се свали папка madwifi.tar.bz2
След като я разархивираш на същото място влизаш в конзола
Код: 
cd /etc/src/modules/madwifi
make
make install

След рестарт на мрежата би трябвало да имаш работещ wireless

PS Може и по друг начин ако ти е по-лесно
Код: 
# m-a a-i madwifi-source
след като си качил с апт останалите неща.


Редактирано от devik на Януари 06 2008, 11:56
Контакти:  devik
WEB  
Мнение #17 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 06 2008, 14:55
MupKoo

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 57
Регистриран: Декември 2007

Оценка: няма

Offline
Код: 
mupkoo@mupkoo-laptop:~$ sudo apt-get install linux-headers2.6.22-14
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
E: Couldn't find package linux-headers2.6.22-14
mupkoo@mupkoo-laptop:~$ sudo apt-get install madwifi source
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
E: Couldn't find package madwifi
mupkoo@mupkoo-laptop:~$ sudo apt-get install linux-kbuild2.6.22
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
E: Couldn't find package linux-kbuild2.6.22
mupkoo@mupkoo-laptop:~$


Ами нещо пак не става...само първото се записа....


Редактирано от MupKoo на Януари 06 2008, 14:55

Ubuntu 7.10 user on Acer Aspire 5520G
GNOME Fan
Контакти:  MupKoo
WEB  
Мнение #18 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 06 2008, 16:36
MupKoo

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 57
Регистриран: Декември 2007

Оценка: няма

Offline
Мерси на всички.. подкарах го безжичния интернет най-накрая :) Тука също много помогнаха ако някой има същия проблем може да провери

Ubuntu 7.10 user on Acer Aspire 5520G
GNOME Fan
Контакти:  MupKoo
WEB  
Мнение #19 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 06 2008, 16:37
devik

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 621
Регистриран: Декември 2006

Оценка: 5

Offline
Извинявай
apt-get install linux-headers-2.6.22 /или което там ти е ядрото/ linux-kbuild-2.6.22 пропуснал съм тирето

в madwifi-source ти си изпуснал тирето.
Може би ще ти е по-лесно да ги качиш през synaptic
Контакти:  devik
WEB  
Мнение #20
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Януари 06 2008, 17:40
MupKoo

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 57
Регистриран: Декември 2007

Оценка: няма

Offline
Май май... от там ги качих.. Мерси

Ubuntu 7.10 user on Acer Aspire 5520G
GNOME Fan
Контакти:  MupKoo
WEB  
Общо 28 отговор(а) от Януари 05 2008, 07:02 до сега
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » Проблем с WiFi настройките

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums