Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » Проблем с WiFi настройките
Тема: Проблем с WiFi настройките, Помощ!!!
Мнение #21 Skip to the next post in this topic.
Написано на: Февруари 13 2010, 15:19

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 6
Регистриран: Февруари 2010

Оценка: няма

Offline
Мн съм зле, но да попитам все пак, ако някой желае да ми отговори
Код: 
root@bt:~# ls
Wifi
root@bt:~# cd Wifi
root@bt:~/Wifi# ls
madwifi-ng-0933.ar2425.20071130.i386.patch.bz2
madwifi-ng-r2756+ar5007.tar.gz
madwifi-ng-r2756-20071018.tar.gz
root@bt:~/Wifi# tar -xvzf madwifi-ng-r2756-20071018.tar.gz

gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
tar: Error exit delayed from previous errors
root@bt:~/Wifi#

То е ясно, че някъде аз бъркам, но зациклям и си нямам на идея къде?
Благодаря предварително!

Ако бягаш. ще умреш изморен!
Контакти:  fear21

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #22 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Февруари 13 2010, 16:58

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 6
Регистриран: Февруари 2010

Оценка: няма

Offline
С Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter съм. Изтеглих driver от тук
Направих папка WF на десктопа:
Код: 
root@bt:~/WF# ls
madwifi-0.9.4.tar.gz
root@bt:~/WF# tar xzf madwifi-0.9.4.tar.gz
root@bt:~/WF# ls
madwifi-0.9.4  madwifi-0.9.4.tar.gz
root@bt:~/WF# cd madwifi-0.9.4
root@bt:~/WF/madwifi-0.9.4# make
Checking requirements... ok.
Checking kernel configuration... ok.
make -C /lib/modules/2.6.30.9/build SUBDIRS=/root/WF/madwifi-0.9.4 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-source-2.6.30.9'

 WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-source-2.6.30.9/Module.symvers
          is missing; modules will have no dependencies and modversions.

 CC [M]  /root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.o
In file included from /root/WF/madwifi-0.9.4/ath/../net80211/ieee80211_monitor.h:45,
                from /root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:71:
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/../ath/ib_athvar.h:98: error: conflicting types for 'irqreturn_t'
include/linux/irqreturn.h:16: error: previous declaration of 'irqreturn_t' was here
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_attach':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:402: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_detach':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:958: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_vap_create':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:1014: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:1084: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_vap_delete':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:1248: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_suspend':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:1350: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_resume':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:1359: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_intr':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:1652: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_bmiss_tasklet':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:1843: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_init':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:1886: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_stop_locked':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:2014: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_stop':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:2078: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_reset':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:2182: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_tx_startraw':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:2343: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_hardstart':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:2558: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_mgtstart':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:2875: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_key_alloc':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:3237: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_key_delete':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:3304: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_key_set':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:3380: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_key_update_begin':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:3395: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_key_update_end':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:3416: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_mode_init':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:3504: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_updateslot':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:3555: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_beacon_dturbo_config':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:3585: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_beacon_dturbo_update':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:3633: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_turbo_switch_mode':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:3776: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_bstuck_tasklet':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:4368: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_node_alloc':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:4820: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_node_cleanup':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:4855: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_node_free':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:4909: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_rx_capture':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:5404: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_tx_capture':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:5437: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_recv_mgmt':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:5502: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_rx_tasklet':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:5574: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_grppoll_start':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:6013: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_grppoll_stop':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:6226: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_wme_update':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:6441: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_uapsd_flush':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:6460: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_tx_start':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:6655: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_tx_tasklet_q0':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:7495: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_tx_tasklet_q0123':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:7516: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_tx_tasklet':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:7551: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_tx_timeout':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:7574: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_calibrate':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:7937: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_scan_start':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8003: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_scan_end':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8023: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_set_channel':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8041: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_set_coverageclass':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8057: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_mhz2ieee':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8067: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_newstate':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8082: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_setup_stationkey':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8471: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_newassoc':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8631: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_getchannels':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8662: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_xr_rate_setup':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8832: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_setup_subrates':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8861: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_rate_setup':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:8904: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_getstats':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:9141: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_set_mac_address':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:9164: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_change_mtu':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:9196: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_ioctl':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:9283: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_announce':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:9779: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c: In function 'ath_rcv_dev_event':
/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.c:9926: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
make[3]: *** [/root/WF/madwifi-0.9.4/ath/ib_ath.o] Error 1
make[2]: *** [/root/WF/madwifi-0.9.4/ath] Error 2
make[1]: *** [_module_/root/WF/madwifi-0.9.4] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-source-2.6.30.9'
make: *** [modules] Error 2
root@bt:~/WF/madwifi-0.9.4# make install
sh scripts/find-madwifi-modules.sh 2.6.30.9
for i in ath/ ath_hal/ ath_rate/ net80211/; do \
               make -C $i install || exit 1; \
       done
make[1]: Entering directory `/root/WF/madwifi-0.9.4/ath'
test -d //lib/modules/2.6.30.9/net || mkdir -p //lib/modules/2.6.30.9/net
install ath_pci.ko //lib/modules/2.6.30.9/net
install: cannot stat `ath_pci.ko': No such file or directory
make[1]: *** [install] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/WF/madwifi-0.9.4/ath'
make: *** [install-modules] Error 1
root@bt:~/WF/madwifi-0.9.4#

Ако бягаш. ще умреш изморен!
Контакти:  fear21

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #23 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Февруари 13 2010, 17:13

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 6
Регистриран: Февруари 2010

Оценка: няма

Offline
казаха ми да си пусна картата по този начин, но:
Код: 
root@bt:~# ifconfig eth0 up
root@bt:~# dhclient eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/

Listening on LPF/eth0/00:0c:29:77:f7:da
Sending on   LPF/eth0/00:0c:29:77:f7:da
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.

Ако бягаш. ще умреш изморен!
Контакти:  fear21

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #24 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Февруари 13 2010, 23:30

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 17
Регистриран: Септември 2007

Оценка: няма

Offline
Здравей fear21!
Мисля, че тази карта се поддържа от всички ядра по-нови от 2.6.26. Не пишеш с каква дистрибуция си. Аз имам същата карта. Ползвам Мандрива 2010 и Убунту 9.04 и двете системи разпознаха картата, не съм имал никакви проблеми. Постни изхода от командите ifconfig и iwconfig.
Поздрави
Мнение #25 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Февруари 14 2010, 10:03

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 6
Регистриран: Февруари 2010

Оценка: няма

Offline
Здравей! С BackTrack 4 Final, през VMware
Код: 
root@bt:~# iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

root@bt:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:77:f7:da
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:16758 (16.7 KB)  TX bytes:1710 (1.7 KB)
         Interrupt:19 Base address:0x2000

lo        Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

Ако бягаш. ще умреш изморен!
Контакти:  fear21

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #26 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Февруари 14 2010, 22:31

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 17
Регистриран: Септември 2007

Оценка: няма

Offline
Здравей!
Картата не е разпозната. Прочете ли изписаното в тази тема. Например пост № 16. Може да пробваш да подкараш картата с ndiswraper и драйвера за windows. Ако си начинаещ според мен е по-добре да изпечеш един диск на Mandriva 2010 One и да пробваш. Това е жив диск. Не се инсталира нищо на твърдия диск. Може да пробваш и с жив диск на Ubuntu 9.04 или 9.10.
Поздрави!

Редактирано от vas на Февруари 14 2010, 22:34
Мнение #27 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Февруари 15 2010, 18:18

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 6
Регистриран: Февруари 2010

Оценка: няма

Offline
Благодаря за помощта, четох, мъчих се с ndiswrapper-1.56.tar и xp3264-7.7.0.329-whql за Windows XP, но не става, а иначе ще ина на някоя по-лесна линукс ОС,начинаещ съм, само един въпрос, понеже съм с BENQ Joybook Lite U101, няма DVD/CD за ubuntu видях VMware image, но за Mandriva?Поздрави!

Ако бягаш. ще умреш изморен!
Контакти:  fear21

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #28 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Февруари 17 2010, 20:08

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 17
Регистриран: Септември 2007

Оценка: няма

Offline
Не съм на ти с виртуалните машини. Ако правилно съм разбрал искаш да разучиш някоя линукс дистрибуция без да я инсталираш на нетбука. Може да пробваш с жива USB Flash памет, ако биоса позволява boot от USB Flash памет. Виж и този български проект може и да ти хареса цък
Мнение #29
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Февруари 19 2010, 15:57

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 6
Регистриран: Февруари 2010

Оценка: няма

Offline
Да, правилно си ме разбрал, благодаря ти за цялата помощ. Поздрави!

Ако бягаш. ще умреш изморен!
Контакти:  fear21

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Общо 28 отговор(а) от Януари 05 2008, 07:02 до сега
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » Проблем с WiFi настройките

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums