Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » Проблем с Compiz и Beryl!
Тема: Проблем с Compiz и Beryl!
Мнение #1
Написано на: Май 02 2008, 12:50

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 35
Регистриран: Юли 2006

Оценка: няма

Offline
Проблема е следния като си писна въпросния 3д десктоп без значени компиз или берил, винаги малко след като си пограя с ефектите и зад всеки прозорец започва да става бяло да се замазва или черно и на прозореца не се виждат бутоните. Този проблем не е от видео картата защото пробвах да си го пусна и под убунту(компиза)  и нямаше никакъв проблем.
Пробвах с конфигурацията която е тук http://www.debianadmin.com/how-to-install-beryl-in-debian-etch.html
също пробвах и малко да редактирам файла ама няма ефект. Видеото ми е вградено на Asus M2A-VM, Ati X1250
Използвам Дебиан 4 с последните обновления.
Code Sample: 


# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "ServerLayout"
Option "AIGLX" "on"
Identifier     "Default Layout"
Screen      0  "aticonfig-Screen[0]" 0 0
InputDevice    "Generic Keyboard"
InputDevice    "Configured Mouse"
EndSection

Section "Files"

# path to defoma fonts
FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
Load  "i2c"
Load  "bitmap"
Load  "ddc"
Load  "dri"
Load  "extmod"
Load  "freetype"
Load  "glx"
Load  "int10"
Load  "vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier  "Generic Keyboard"
Driver      "kbd"
Option    "CoreKeyboard"
Option    "XkbRules" "xorg"
Option    "XkbModel" "pc104"
Option    "XkbLayout" "us"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier  "Configured Mouse"
Driver      "mouse"
Option    "CorePointer"
Option    "Device" "/dev/input/mice"
Option    "Protocol" "ImPS/2"
Option    "Emulate3Buttons" "true"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier   "Dell E151FPp"
Option    "DPMS"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier   "aticonfig-Monitor[0]"
Option    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option    "DPMS" "true"
EndSection

Section "Device"
Identifier  "Generic Video Card"
#Driver      "vesa"
Driver "fglrx"
BusID       "PCI:1:5:0"
EndSection

Section "Device"
Identifier  "aticonfig-Device[0]"
Driver      "fglrx"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
#Option "RenderAccel" "true"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device     "Generic Video Card"
Monitor    "Dell E151FPp"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
Depth     1
Modes    "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth     4
Modes    "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth     8
Modes    "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth     15
Modes    "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth     16
Modes    "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth     24
Modes    "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
#Option "XAANoOffscreenPixmaps"
# Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]"
Device     "aticonfig-Device[0]"
Monitor    "aticonfig-Monitor[0]"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
Viewport   0 0
Depth     24
EndSubSection
EndSection

Section "DRI"
Mode         0666
EndSection

Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection

Code Sample: 
netmonster@debian:~$ fglrxinfo -v -t -x
display: :0.0  screen:0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon X1200 Series
OpenGL version string: 2.1.7415 Release
OpenGL extensions:
   GL_AMD_performance_monitor, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
   GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_multisample,
   GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_pixel_buffer_object,
   GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects,
   GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
   GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
   GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
   GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
   GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
   GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_rectangle,
   GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
   GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_window_pos,
   GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_envmap_bumpmap, GL_ATI_fragment_shader,
   GL_ATI_meminfo, GL_ATI_separate_stencil, GL_ATI_texture_compression_3dc,
   GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_float, GL_EXT_abgr,
   GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate,
   GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
   GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
   GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_gpu_program_parameters,
   GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
   GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal,
   GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
   GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
   GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D,
   GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
   GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
   GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
   GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
   GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
   GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_vertex_array,
   GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_texgen_reflection,
   GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod,
   GL_WIN_swap_hint, WGL_EXT_swap_control
glx server vendor string: SGI
glx server version string: 1.2
glx server extensions:
   GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
   GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
   GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
   GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
glx client version: 1.4
glx client extensions:
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
   GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
   GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
   GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
   GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
   GLX_EXT_texture_from_pixmap
glx extensions:
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method,
   GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig

netmonster@debian:~$ fglrxinfo --help
Usage: fireglinfo [Options]
Options:
       (no switch):            Print brief adapter info
       -x:                     Print lib strings with extensions
       -n:                     Print normal information
       -t:                     Print wide table
       -v:                     Print verbose information
       -o:                     Print information on overlays
       -display [displayname]: Specify the X display to interogate
       -h: --help:             Print usage information (this screen)
netmonster@debian:~$ fglrxinfo -o
Error: couldn't find an overlay visual!

netmonster@debian:~$ fglrxinfo -o
Error: couldn't find an overlay visual!

netmonster@debian:~$ fglrxinfo -o -v -t
display: :0.0  screen:0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon X1200 Series
OpenGL version string: 2.1.7415 Release
OpenGL extensions:
   GL_AMD_performance_monitor, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
   GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_multisample,
   GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_pixel_buffer_object,
   GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects,
   GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
   GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
   GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
   GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
   GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
   GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_rectangle,
   GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
   GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_window_pos,
   GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_envmap_bumpmap, GL_ATI_fragment_shader,
   GL_ATI_meminfo, GL_ATI_separate_stencil, GL_ATI_texture_compression_3dc,
   GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_float, GL_EXT_abgr,
   GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate,
   GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
   GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
   GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_gpu_program_parameters,
   GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
   GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal,
   GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
   GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
   GL_EXT_texgen_reflection, GL_EXT_texture3D,
   GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
   GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
   GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
   GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
   GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
   GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_vertex_array,
   GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_texgen_reflection,
   GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod,
   GL_WIN_swap_hint, WGL_EXT_swap_control
glx server vendor string: SGI
glx server version string: 1.2
glx server extensions:
   GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
   GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
   GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
   GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
glx client version: 1.4
glx client extensions:
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
   GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
   GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
   GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
   GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
   GLX_EXT_texture_from_pixmap
glx extensions:
   GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
   GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method,
   GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig

Vis  Vis   Visual Trans  buff lev render DB ste  r   g   b   a  aux dep ste  accum buffers  MS   MS
ID Depth   Type  parent size el   type     reo sz  sz  sz  sz  buf th  ncl  r  g   b   a  num bufs
------------------------------------------------------------------------------------------
----------
0x23 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x24 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x25 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x26 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x27 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   0   0
0x28 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   0   0
0x29 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   0   0
0x2a 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   0   0
0x2b 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x2c 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x2d 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x2e 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x2f 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   2   1
0x30 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   2   1
0x31 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   2   1
0x32 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   2   1
0x33 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x34 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x35 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x36 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x37 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   4   1
0x38 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   4   1
0x39 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   4   1
0x3a 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   4   1
0x3b 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x3c 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x3d 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x3e 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x3f 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   6   1
0x40 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   6   1
0x41 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   6   1
0x42 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   6   1
0x43 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x44 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x45 24 TrueColor    0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x46 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x47 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x48 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x49 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x4a 24 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x4b 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x4c 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x4d 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x4e 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x4f 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   0   0
0x50 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   0   0
0x51 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   0   0
0x52 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   0   0
0x53 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x54 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x55 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x56 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x57 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   2   1
0x58 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   2   1
0x59 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   2   1
0x5a 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   2   1
0x5b 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x5c 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x5d 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x5e 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x5f 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   4   1
0x60 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   4   1
0x61 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   4   1
0x62 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   4   1
0x63 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x64 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x65 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x66 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x67 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   6   1
0x68 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8   0  0   0   0   6   1
0x69 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   6   1
0x6a 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0   0  0   0   0   6   1
0x6b 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x6c 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  8  16 16  16  16   0   0
0x6d 24 DirectColor  0     32  0  rgba   1   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x6e 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x6f 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x70 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x71 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x72 24 DirectColor  0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0   24  0  16 16  16  16   0   0
0x88 32 TrueColor    0     32  0  rgba   0   0   8   8   8   8   0    0  0   0  0   0   0   8   1
Code Sample: 

cat /usr/share/ati/fglrx-install.log
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel module now.
ATI module generator V 2.0
==========================
initializing...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
Assuming default VMAP API
Assuming default munmap API
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.18-6-486/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.18-6-486'
 CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:506: warning: 'firegl_smp_func_parameter_wrap' defined but not used
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2700: warning: 'deferred_flush' defined but not used
 LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST
 CC      /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
 LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.18-6-486'
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
==============================
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel modules
done.
Контакти:  bostko
WEB  
Общо 0 отговор(а) от Май 02 2008, 12:51 до сега
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » Проблем с Compiz и Beryl!

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums