Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » Вградена уеб камера EmotionEye на Sony Vaio
Тема: Вградена уеб камера EmotionEye на Sony Vaio, грешка при инсталацията на r5u870-dkms
Мнение #1 Skip to the next post in this topic.
Написано на: Декември 19 2008, 16:51

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 32
Регистриран: Юли 2008

Оценка: няма

Offline
Здравейте от доста време се опитвам да подкарам r5u870-dkms за вградената ми камера на Sony Vaio FZ11M и бях успял но Убунту изкараха нова версия 8.10 и след ъпгрейда загубих настройките за камерата
опитвам инсталация на модула от този пост но имам проблеми.някой може ли да ми помогне  :29;

ето грешката която ми излиза ..

Код: 
sudo apt-get install r5u870-dkms
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed
 r5u870-dkms
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/173kB of archives.
After this operation, 647kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
 r5u870-dkms
Install these packages without verification [y/N]? y
Selecting previously deselected package r5u870-dkms.
(Reading database ... 182238 files and directories currently installed.)
Unpacking r5u870-dkms (from .../r5u870-dkms_0.11.1-0ubuntu1~ppa2i_all.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up r5u870-dkms (0.11.1-0ubuntu1~ppa2i) ...
Loading new r5u870-0.11.1 DKMS files...

Creating symlink /var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/source ->
                /usr/src/r5u870-0.11.1

DKMS: add Completed.
Installing prebuilt kernel module binaries (if any)
Building module...

Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...

Building module:
cleaning build area.....
make KERNELRELEASE=2.6.27-10-generic -C /lib/modules/2.6.27-10-generic/build M=/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build......(bad exit status: 2)

Error! Bad return status for module build on kernel: 2.6.27-10-generic (x86_64)
Consult the make.log in the build directory
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/ for more information.
0
0
dpkg: error processing r5u870-dkms (--configure):
subprocess post-installation ****** returned error exit status 10
Errors were encountered while processing:
r5u870-dkms
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

Контакти:  msvdm

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 179672007
 • MSN  MSN: ivobulgaria@hotmail.com
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #2 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 19 2008, 17:31

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 763
Регистриран: Февруари 2008

Оценка: 5

Offline
cat /var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/make.log

Контакти:  altoas

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #3 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 19 2008, 17:54

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 32
Регистриран: Юли 2008

Оценка: няма

Offline
Код: 
DKMS make.log for r5u870-0.11.1 for kernel 2.6.27-10-generic (x86_64)
Fri Dec 19 15:52:21 CET 2008
make: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.27-10-generic'
 LD      /var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/built-in.o
 CC [M]  /var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/r5u870.o
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/r5u870.c:867:1: warning: "V4L2_CID_SHARPNESS" redefined
In file included from include/linux/videodev.h:16,
                from /var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam.h:38,
                from /var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/r5u870.c:59:
include/linux/videodev2.h:868:1: warning: this is the location of the previous definition
 LD      /var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/built-in.o
 CC [M]  /var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_dev.o
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_dev.c: In function ‘usbcam_work_ref’:
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_dev.c:779: warning: format not a string literal and no format arguments
 CC [M]  /var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.o
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c: In function ‘usbcam_v4l_ioctl’:
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1167: error: implicit declaration of function ‘video_usercopy’
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1171: error: implicit declaration of function ‘video_ioctl2’
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1159: warning: unused variable ‘udp’
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c: At top level:
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1195: error: ‘v4l_compat_ioctl32’ undeclared here (not in a function)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1213: error: unknown field ‘type’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1214: error: unknown field ‘type2’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1217: error: unknown field ‘vidioc_querycap’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1217: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1217: error: initializer element is not computable at load time
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1217: error: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template.index’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1218: error: unknown field ‘vidioc_enum_fmt_cap’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1218: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1218: error: initializer element is not computable at load time
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1218: error: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template.debug’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1219: error: unknown field ‘vidioc_g_fmt_cap’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1219: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1220: error: unknown field ‘vidioc_s_fmt_cap’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1220: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1221: error: unknown field ‘vidioc_try_fmt_cap’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1221: warning: initialization from incompatible pointer type
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1222: error: unknown field ‘vidioc_reqbufs’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1222: warning: initialization from incompatible pointer type
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1223: error: unknown field ‘vidioc_querybuf’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1224: error: unknown field ‘vidioc_qbuf’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1224: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1224: error: initializer element is not computable at load time
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1224: error: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template.users’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1225: error: unknown field ‘vidioc_dqbuf’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1225: warning: missing braces around initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1225: warning: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template.lock’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1225: warning: initialization makes integer from pointer without a cast
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1225: error: initializer element is not computable at load time
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1225: error: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template.lock.count.counter’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1226: error: unknown field ‘vidiocgmbuf’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1226: warning: excess elements in struct initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1226: warning: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1227: error: unknown field ‘vidioc_enum_input’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1227: warning: excess elements in struct initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1227: warning: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1228: error: unknown field ‘vidioc_streamon’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1228: warning: excess elements in struct initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1228: warning: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1229: error: unknown field ‘vidioc_streamoff’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1229: warning: excess elements in struct initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1229: warning: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1230: error: unknown field ‘vidioc_g_input’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1230: warning: excess elements in struct initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1230: warning: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1231: error: unknown field ‘vidioc_s_input’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1231: warning: excess elements in struct initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1231: warning: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1232: error: unknown field ‘vidioc_queryctrl’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1232: warning: excess elements in struct initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1232: warning: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1233: error: unknown field ‘vidioc_g_ctrl’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1233: warning: excess elements in struct initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1233: warning: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1234: error: unknown field ‘vidioc_s_ctrl’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1234: warning: excess elements in struct initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1234: warning: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template’)
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1235: error: unknown field ‘vidioc_querymenu’ specified in initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1235: warning: excess elements in struct initializer
/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.c:1235: warning: (near initialization for ‘usbcam_videodev_template’)
make[2]: *** [/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam/usbcam_fops.o] Error 1
make[1]: *** [/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build/usbcam] Error 2
make: *** [_module_/var/lib/dkms/r5u870/0.11.1/build] Error 2
make: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.27-10-generic'

Контакти:  msvdm

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 179672007
 • MSN  MSN: ivobulgaria@hotmail.com
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #4 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 19 2008, 22:14

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 763
Регистриран: Февруари 2008

Оценка: 5

Offline
build-essential
linux-headers-`uname -r`
инсталирани ли са?

Контакти:  altoas

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #5 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 21 2008, 11:42

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 32
Регистриран: Юли 2008

Оценка: няма

Offline
имам ги инсталирани

Код: 
build-essential 11.04

linux-headers 2.6.27-11-generic


Редактирано от msvdm на Декември 21 2008, 12:15

Контакти:  msvdm

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 179672007
 • MSN  MSN: ivobulgaria@hotmail.com
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #6 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 21 2008, 14:16

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 763
Регистриран: Февруари 2008

Оценка: 5

Offline
source-a, на драйверите е дефектен.. потърси по - нова версия..

Контакти:  altoas

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #7 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 21 2008, 15:38

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 32
Регистриран: Юли 2008

Оценка: няма

Offline
мерси

само къде си нямам напредстава къде да търся за драйвъра :29;

Контакти:  msvdm

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 179672007
 • MSN  MSN: ivobulgaria@hotmail.com
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #8 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Февруари 19 2009, 14:55

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 32
Регистриран: Юли 2008

Оценка: няма

Offline
Някак си драйверите r5u870dkms се инсталираха след вчерашен ъпдейт на убунтуто но сега картината на камерата ми е наобратно,някой знае ли какви настройки да направя за да обърна картината? :14;

Благодаря предварително Иво

Контакти:  msvdm

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 179672007
 • MSN  MSN: ivobulgaria@hotmail.com
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #9 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Февруари 19 2009, 17:53

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 763
Регистриран: Февруари 2008

Оценка: 5

Offline
обърни камерата, ако не можеш да намериш настройките

Контакти:  altoas

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #10
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Февруари 19 2009, 20:14

No avatar chosen
Група: Li fans
Мнения: 32
Регистриран: Юли 2008

Оценка: няма

Offline
Майтапа настрана питам сериозно altoas

Контакти:  msvdm

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 179672007
 • MSN  MSN: ivobulgaria@hotmail.com
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Общо 9 отговор(а) от Декември 19 2008, 16:51 до сега
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » Вградена уеб камера EmotionEye на Sony Vaio

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums