Запомняне

» Здравейте
[ Вход :: Регистриране ]
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » usb 2.0 @ suse 10
Тема: usb 2.0 @ suse 10, ??
Мнение #1 Skip to the next post in this topic.
Написано на: Декември 01 2005, 23:13
mexus

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 163
Регистриран: Октомври 2005

Оценка: няма

Offline
мисля, че USB-то ми работи като 1, как да го пусна да работи в режим 2?
Контакти:  mexus

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 243745868
 • MSN  MSN: mexus_bg@hotmail.com
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #2 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 02 2005, 11:09
stumps

Avatar
Група: Li psychos
Мнения: 1311
Регистриран: Април 2005

Offline
Решение на проблема има тук, но все пак дай резултат от следните команди (като root), като преди това си включил въпроснoто устройство (за което мислиш, че работи бавно) на USB 2.0 порта:
Код: 
lsusb

Код: 
lsusb -v

Код: 
mount


Редактирано от stumps на Декември 02 2005, 11:17

Два месеца работа с компютъра спестява два часа четене на документация

Бизнесът на Microsoft е бизнес за трима: Един пише вируси, друг прави антивирусни, а третият продава (псевдо)операционна система за тях.
Контакти:  stumps

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #3 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 02 2005, 13:53
mexus

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 163
Регистриран: Октомври 2005

Оценка: няма

Offline
Код: 
www:/home/mexus # lsusb
Bus 003 Device 016: ID 04e8:502b Samsung Electronics Co., Ltd
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 147a:e006 Formosa Industrial Computing, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 002: ID 04f9:011b Brother Industries, Ltd
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
www:/home/mexus # lsusb -v

Bus 003 Device 016: ID 04e8:502b Samsung Electronics Co., Ltd
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               2.00
 bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass         0
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0        64
 idVendor           0x04e8 Samsung Electronics Co., Ltd
 idProduct          0x502b
 bcdDevice           10.01
 iManufacturer           1 Samsung
 iProduct                2 YP-F1
 iSerial                 3 0002F68CAD19871D
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           32
   bNumInterfaces          1
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          4 YP-F1
   bmAttributes         0x80
   MaxPower              100mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           2
     bInterfaceClass         8 Mass Storage
     bInterfaceSubClass      6 SCSI
     bInterfaceProtocol     80 Bulk (Zip)
     iInterface              5 Internal Device
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
       bInterval               0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
       bInterval               0
Device Qualifier (for other device speed):
 bLength                10
 bDescriptorType         6
 bcdUSB               2.00
 bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass         0
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0        64
 bNumConfigurations      1

Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               2.00
 bDeviceClass            9 Hub
 bDeviceSubClass         0 Unused
 bDeviceProtocol         1 Single TT
 bMaxPacketSize0         8
 idVendor           0x0000
 idProduct          0x0000
 bcdDevice            2.06
 iManufacturer           3 Linux 2.6.13-15-default ehci_hcd
 iProduct                2 EHCI Host Controller
 iSerial                 1 0000:00:02.2
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           25
   bNumInterfaces          1
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          0
   bmAttributes         0xe0
     Self Powered
     Remote Wakeup
   MaxPower                0mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           1
     bInterfaceClass         9 Hub
     bInterfaceSubClass      0 Unused
     bInterfaceProtocol      0
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
       bmAttributes            3
         Transfer Type            Interrupt
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
       bInterval              12
Hub Descriptor:
 bLength               9
 bDescriptorType      41
 nNbrPorts             6
 wHubCharacteristic 0x000a
   No power switching (usb 1.0)
   Per-port overcurrent protection
   TT think time 8 FS bits
 bPwrOn2PwrGood       10 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent      0 milli Ampere
 DeviceRemovable    0x00
 PortPwrCtrlMask    0xf0
Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0503 highspeed power enable connect
  Port 2: 0001.0000 C_CONNECT
  Port 3: 0000.0100 power
  Port 4: 0001.0000 C_CONNECT
  Port 5: 0000.0100 power
  Port 6: 0000.0100 power

Bus 002 Device 002: ID 147a:e006 Formosa Industrial Computing, Inc.
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               1.10
 bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass         0
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0         8
 idVendor           0x147a Formosa Industrial Computing, Inc.
 idProduct          0xe006
 bcdDevice            1.00
 iManufacturer           1 Cypress Semiconductor
 iProduct                2 eDio USB Multi Remote Controlle
 iSerial                 0
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           34
   bNumInterfaces          1
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          4 HID Device
   bmAttributes         0xa0
     Remote Wakeup
   MaxPower              300mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           1
     bInterfaceClass         3 Human Interface Devices
     bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
     bInterfaceProtocol      2 Mouse
     iInterface              0
       HID Device Descriptor:
         bLength                 9
         bDescriptorType        33
         bcdHID               1.10
         bCountryCode            0 Not supported
         bNumDescriptors         1
         bDescriptorType        34 Report
         wDescriptorLength      20
        Report Descriptors:
          ** UNAVAILABLE **
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
       bmAttributes            3
         Transfer Type            Interrupt
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
       bInterval              10

Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               1.10
 bDeviceClass            9 Hub
 bDeviceSubClass         0 Unused
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0         8
 idVendor           0x0000
 idProduct          0x0000
 bcdDevice            2.06
 iManufacturer           3 Linux 2.6.13-15-default ohci_hcd
 iProduct                2 OHCI Host Controller
 iSerial                 1 0000:00:02.1
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           25
   bNumInterfaces          1
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          0
   bmAttributes         0xe0
     Self Powered
     Remote Wakeup
   MaxPower                0mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           1
     bInterfaceClass         9 Hub
     bInterfaceSubClass      0 Unused
     bInterfaceProtocol      0
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
       bmAttributes            3
         Transfer Type            Interrupt
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
       bInterval             255
Hub Descriptor:
 bLength               9
 bDescriptorType      41
 nNbrPorts             3
 wHubCharacteristic 0x0012
   No power switching (usb 1.0)
   No overcurrent protection
 bPwrOn2PwrGood        1 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent      0 milli Ampere
 DeviceRemovable    0x00
 PortPwrCtrlMask    0x10
Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0100 power
  Port 2: 0000.0303 lowspeed power enable connect
  Port 3: 0000.0100 power

Bus 001 Device 002: ID 04f9:011b Brother Industries, Ltd
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               1.00
 bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass         0
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0         8
 idVendor           0x04f9 Brother Industries, Ltd
 idProduct          0x011b
 bcdDevice            1.00
 iManufacturer           0
 iProduct                0
 iSerial                 3 BRO3C844896
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           85
   bNumInterfaces          3
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          0
   bmAttributes         0x40
     Self Powered
   MaxPower                0mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           2
     bInterfaceClass         7 Printer
     bInterfaceSubClass      1 Printer
     bInterfaceProtocol      2 Bidirectional
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
       bInterval               0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
       bInterval               0
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        1
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           3
     bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
     bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
     bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x03  EP 3 OUT
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
       bInterval               0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
       bInterval               0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x85  EP 5 IN
       bmAttributes            3
         Transfer Type            Interrupt
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
       bInterval             100
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        2
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           2
     bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
     bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
     bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x06  EP 6 OUT
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
       bInterval               0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x87  EP 7 IN
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
       bInterval               0

Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               1.10
 bDeviceClass            9 Hub
 bDeviceSubClass         0 Unused
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0         8
 idVendor           0x0000
 idProduct          0x0000
 bcdDevice            2.06
 iManufacturer           3 Linux 2.6.13-15-default ohci_hcd
 iProduct                2 OHCI Host Controller
 iSerial                 1 0000:00:02.0
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           25
   bNumInterfaces          1
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          0
   bmAttributes         0xe0
     Self Powered
     Remote Wakeup
   MaxPower                0mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           1
     bInterfaceClass         9 Hub
     bInterfaceSubClass      0 Unused
     bInterfaceProtocol      0
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
       bmAttributes            3
         Transfer Type            Interrupt
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
       bInterval             255
Hub Descriptor:
 bLength               9
 bDescriptorType      41
 nNbrPorts             3
 wHubCharacteristic 0x0012
   No power switching (usb 1.0)
   No overcurrent protection
 bPwrOn2PwrGood        1 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent      0 milli Ampere
 DeviceRemovable    0x00
 PortPwrCtrlMask    0xc0
Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0100 power
  Port 2: 0000.0103 power enable connect
  Port 3: 0000.0100 power
www:/home/mexus # mount
/dev/hda2 on / type reiserfs (rw,acl,user_xattr)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5)
/dev/sda1 on /D type reiserfs (rw,acl,user_xattr)
/dev/hdc1 on /E type reiserfs (rw,acl,user_xattr)
/dev/sdb1 on /F type reiserfs (rw,acl,user_xattr)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/fd0 on /media/floppy type subfs (rw,nosuid,nodev,sync,fs=floppyfss,procuid)
/dev/hdd on /media/cdrecorder type subfs (ro,nosuid,nodev,fs=cdfss,procuid,iocharset=utf8)
/dev/sdc1 on /media/usbdisk type subfs (rw,nosuid,nodev,sync,fs=floppyfss,procuid,utf8=true)
www:/home/mexus #    


Това е за mp3 player samsung, за philips mp3 пак имим чувството че работи на 1.


Редактирано от mexus на Декември 02 2005, 13:54
Контакти:  mexus

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 243745868
 • MSN  MSN: mexus_bg@hotmail.com
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #4 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 02 2005, 14:52
stumps

Avatar
Група: Li psychos
Мнения: 1311
Регистриран: Април 2005

Offline
Така ... искам ръчно да направиш следните неща (като root) и да кажеш дали се е подобрила ситуацията:
ПЪРВО:
Код: 
umount /dev/sdc1

ВТОРО:
Код: 
mount -o rw,nosuid,nodev,utf8 /dev/sdc1 /media/usbdisk

или
Код: 
mount -o rw,nosuid,nodev,iocharset=utf8 /dev/sdc1 /media/usbdisk

(пробвай, докато сработи някой от двата варианта...просто не съм сигурен за точния синтаксис в случая)

Ако резултатът е положителен, ще ти дам постоянно решение и след това няма да има нужда да пипаш на ръка нищо, когато искаш да работиш коректно с USB дискчето ... всичко ще става автоматично...


Редактирано от stumps на Декември 02 2005, 14:56

Два месеца работа с компютъра спестява два часа четене на документация

Бизнесът на Microsoft е бизнес за трима: Един пише вируси, друг прави антивирусни, а третият продава (псевдо)операционна система за тях.
Контакти:  stumps

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #5 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 05 2005, 17:24
mexus

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 163
Регистриран: Октомври 2005

Оценка: няма

Offline
Цитат:  (stumps @ Декември 02 2005,14:52)

Така ... искам ръчно да направиш следните неща (като root) и да кажеш дали се е подобрила ситуацията:
ПЪРВО:
Код: 
umount /dev/sdc1

ВТОРО:
Код: 
mount -o rw,nosuid,nodev,utf8 /dev/sdc1 /media/usbdisk

или
Код: 
mount -o rw,nosuid,nodev,iocharset=utf8 /dev/sdc1 /media/usbdisk

(пробвай, докато сработи някой от двата варианта...просто не съм сигурен за точния синтаксис в случая)

Ако резултатът е положителен, ще ти дам постоянно решение и след това няма да има нужда да пипаш на ръка нищо, когато искаш да работиш коректно с USB дискчето ... всичко ще става автоматично...

мисля, че не работи.... пак е бавен трансфера.....
това го пробвах с единия плейър само, другия не е в мен за момента, за да го изпробвам.
Контакти:  mexus

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 243745868
 • MSN  MSN: mexus_bg@hotmail.com
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #6 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 05 2005, 17:30
stumps

Avatar
Група: Li psychos
Мнения: 1311
Регистриран: Април 2005

Offline
Имай предвид, че само USB устройството на Samsung ти поддържа USB 2.0 ... на Formosa Industrial e USB 1.1 ... кой от двата реално пробва с конфигурацията, която ти дадох?

Редактирано от stumps на Декември 05 2005, 17:30

Два месеца работа с компютъра спестява два часа четене на документация

Бизнесът на Microsoft е бизнес за трима: Един пише вируси, друг прави антивирусни, а третият продава (псевдо)операционна система за тях.
Контакти:  stumps

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #7 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 06 2005, 00:34
mexus

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 163
Регистриран: Октомври 2005

Оценка: няма

Offline
Цитат:  (stumps @ Декември 05 2005,17:30)

Имай предвид, че само USB устройството на Samsung ти поддържа USB 2.0 ... на Formosa Industrial e USB 1.1 ... кой от двата реално пробва с конфигурацията, която ти дадох?

Philips :)

онова другото ми е за remote control....

Код: 
www:/home/mexus # lsusb
www:/home/mexus # lsusb
Bus 003 Device 005: ID 04e8:502b Samsung Electronics Co., Ltd
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 003: ID 0471:1137 Philips
Bus 002 Device 002: ID 147a:e006 Formosa Industrial Computing, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 002: ID 04f9:011b Brother Industries, Ltd
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
www:/home/mexus # lsusb -v

Bus 003 Device 005: ID 04e8:502b Samsung Electronics Co., Ltd
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               2.00
 bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass         0
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0        64
 idVendor           0x04e8 Samsung Electronics Co., Ltd
 idProduct          0x502b
 bcdDevice           10.01
 iManufacturer           1 Samsung
 iProduct                2 YP-F1
 iSerial                 3 0002F68CAD19871D
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           32
   bNumInterfaces          1
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          4 YP-F1
   bmAttributes         0x80
   MaxPower              100mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           2
     bInterfaceClass         8 Mass Storage
     bInterfaceSubClass      6 SCSI
     bInterfaceProtocol     80 Bulk (Zip)
     iInterface              5 Internal Device
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
       bInterval               0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
       bInterval               0
Device Qualifier (for other device speed):
 bLength                10
 bDescriptorType         6
 bcdUSB               2.00
 bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass         0
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0        64
 bNumConfigurations      1

Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               2.00
 bDeviceClass            9 Hub
 bDeviceSubClass         0 Unused
 bDeviceProtocol         1 Single TT
 bMaxPacketSize0         8
 idVendor           0x0000
 idProduct          0x0000
 bcdDevice            2.06
 iManufacturer           3 Linux 2.6.13-15-default ehci_hcd
 iProduct                2 EHCI Host Controller
 iSerial                 1 0000:00:02.2
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           25
   bNumInterfaces          1
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          0
   bmAttributes         0xe0
     Self Powered
     Remote Wakeup
   MaxPower                0mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           1
     bInterfaceClass         9 Hub
     bInterfaceSubClass      0 Unused
     bInterfaceProtocol      0
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
       bmAttributes            3
         Transfer Type            Interrupt
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
       bInterval              12
Hub Descriptor:
 bLength               9
 bDescriptorType      41
 nNbrPorts             6
 wHubCharacteristic 0x000a
   No power switching (usb 1.0)
   Per-port overcurrent protection
   TT think time 8 FS bits
 bPwrOn2PwrGood       10 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent      0 milli Ampere
 DeviceRemovable    0x00
 PortPwrCtrlMask    0xf0
Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0503 highspeed power enable connect
  Port 2: 0001.0000 C_CONNECT
  Port 3: 0001.0000 C_CONNECT
  Port 4: 0001.0000 C_CONNECT
  Port 5: 0000.0100 power
  Port 6: 0000.0100 power

Bus 002 Device 003: ID 0471:1137 Philips
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               1.10
 bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass         0
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0         8
 idVendor           0x0471 Philips
 idProduct          0x1137
 bcdDevice            1.00
 iManufacturer           1 Philips
 iProduct                2 Mass Storage Device
 iSerial                 0
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           32
   bNumInterfaces          1
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          0
   bmAttributes         0xc0
     Self Powered
   MaxPower                0mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           2
     bInterfaceClass         8 Mass Storage
     bInterfaceSubClass      6 SCSI
     bInterfaceProtocol     80 Bulk (Zip)
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x03  EP 3 OUT
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
       bInterval               0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
       bInterval               0

Bus 002 Device 002: ID 147a:e006 Formosa Industrial Computing, Inc.
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               1.10
 bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass         0
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0         8
 idVendor           0x147a Formosa Industrial Computing, Inc.
 idProduct          0xe006
 bcdDevice            1.00
 iManufacturer           1 Cypress Semiconductor
 iProduct                2 eDio USB Multi Remote Controlle
 iSerial                 0
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           34
   bNumInterfaces          1
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          4 HID Device
   bmAttributes         0xa0
     Remote Wakeup
   MaxPower              300mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           1
     bInterfaceClass         3 Human Interface Devices
     bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
     bInterfaceProtocol      2 Mouse
     iInterface              0
       HID Device Descriptor:
         bLength                 9
         bDescriptorType        33
         bcdHID               1.10
         bCountryCode            0 Not supported
         bNumDescriptors         1
         bDescriptorType        34 Report
         wDescriptorLength      20
        Report Descriptors:
          ** UNAVAILABLE **
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
       bmAttributes            3
         Transfer Type            Interrupt
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
       bInterval              10

Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               1.10
 bDeviceClass            9 Hub
 bDeviceSubClass         0 Unused
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0         8
 idVendor           0x0000
 idProduct          0x0000
 bcdDevice            2.06
 iManufacturer           3 Linux 2.6.13-15-default ohci_hcd
 iProduct                2 OHCI Host Controller
 iSerial                 1 0000:00:02.1
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           25
   bNumInterfaces          1
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          0
   bmAttributes         0xe0
     Self Powered
     Remote Wakeup
   MaxPower                0mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           1
     bInterfaceClass         9 Hub
     bInterfaceSubClass      0 Unused
     bInterfaceProtocol      0
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
       bmAttributes            3
         Transfer Type            Interrupt
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
       bInterval             255
Hub Descriptor:
 bLength               9
 bDescriptorType      41
 nNbrPorts             3
 wHubCharacteristic 0x0012
   No power switching (usb 1.0)
   No overcurrent protection
 bPwrOn2PwrGood        1 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent      0 milli Ampere
 DeviceRemovable    0x00
 PortPwrCtrlMask    0x40
Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0103 power enable connect
  Port 2: 0000.0303 lowspeed power enable connect
  Port 3: 0000.0100 power

Bus 001 Device 002: ID 04f9:011b Brother Industries, Ltd
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               1.00
 bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass         0
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0         8
 idVendor           0x04f9 Brother Industries, Ltd
 idProduct          0x011b
 bcdDevice            1.00
 iManufacturer           0
 iProduct                0
 iSerial                 3 BRO3C844896
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           85
   bNumInterfaces          3
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          0
   bmAttributes         0x40
     Self Powered
   MaxPower                0mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           2
     bInterfaceClass         7 Printer
     bInterfaceSubClass      1 Printer
     bInterfaceProtocol      2 Bidirectional
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
       bInterval               0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
       bInterval               0
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        1
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           3
     bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
     bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
     bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x03  EP 3 OUT
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
       bInterval               0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
       bInterval               0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x85  EP 5 IN
       bmAttributes            3
         Transfer Type            Interrupt
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
       bInterval             100
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        2
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           2
     bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
     bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
     bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x06  EP 6 OUT
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
       bInterval               0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x87  EP 7 IN
       bmAttributes            2
         Transfer Type            Bulk
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
       bInterval               0

Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Device Descriptor:
 bLength                18
 bDescriptorType         1
 bcdUSB               1.10
 bDeviceClass            9 Hub
 bDeviceSubClass         0 Unused
 bDeviceProtocol         0
 bMaxPacketSize0         8
 idVendor           0x0000
 idProduct          0x0000
 bcdDevice            2.06
 iManufacturer           3 Linux 2.6.13-15-default ohci_hcd
 iProduct                2 OHCI Host Controller
 iSerial                 1 0000:00:02.0
 bNumConfigurations      1
 Configuration Descriptor:
   bLength                 9
   bDescriptorType         2
   wTotalLength           25
   bNumInterfaces          1
   bConfigurationValue     1
   iConfiguration          0
   bmAttributes         0xe0
     Self Powered
     Remote Wakeup
   MaxPower                0mA
   Interface Descriptor:
     bLength                 9
     bDescriptorType         4
     bInterfaceNumber        0
     bAlternateSetting       0
     bNumEndpoints           1
     bInterfaceClass         9 Hub
     bInterfaceSubClass      0 Unused
     bInterfaceProtocol      0
     iInterface              0
     Endpoint Descriptor:
       bLength                 7
       bDescriptorType         5
       bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
       bmAttributes            3
         Transfer Type            Interrupt
         Synch Type               None
         Usage Type               Data
       wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
       bInterval             255
Hub Descriptor:
 bLength               9
 bDescriptorType      41
 nNbrPorts             3
 wHubCharacteristic 0x0012
   No power switching (usb 1.0)
   No overcurrent protection
 bPwrOn2PwrGood        1 * 2 milli seconds
 bHubContrCurrent      0 milli Ampere
 DeviceRemovable    0x00
 PortPwrCtrlMask    0xf0
Hub Port Status:
  Port 1: 0000.0100 power
  Port 2: 0000.0103 power enable connect
  Port 3: 0000.0100 power
www:/home/mexus # mount
/dev/hda2 on / type reiserfs (rw,acl,user_xattr)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5)
/dev/sda1 on /D type reiserfs (rw,acl,user_xattr)
/dev/hdc1 on /E type reiserfs (rw,acl,user_xattr)
/dev/sdb1 on /F type reiserfs (rw,acl,user_xattr)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/fd0 on /media/floppy type subfs (rw,nosuid,nodev,sync,fs=floppyfss,procuid)
/dev/sdc1 on /media/usbdisk type subfs (rw,nosuid,nodev,sync,fs=floppyfss,procuid,utf8=true)
/dev/sdd1 on /media/usbdisk_1 type subfs (rw,nosuid,nodev,sync,fs=floppyfss,procuid,utf8=true)
www:/home/mexus #      


И то работи на 2.... ама доста бавно ми изглежда....
Samsung-a работи в момента перфектно 3MBps, ама Philips-а бави.......


Редактирано от mexus на Декември 06 2005, 00:47
Контакти:  mexus

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 243745868
 • MSN  MSN: mexus_bg@hotmail.com
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #8 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 06 2005, 09:37
stumps

Avatar
Група: Li psychos
Мнения: 1311
Регистриран: Април 2005

Offline
Philips-a не е 2.0, съжалявам ... поддържа най-много 1.1 .. самсунг-а ти, обаче, си е 2.0 .... за него мога да ти дам постоянно решение

Два месеца работа с компютъра спестява два часа четене на документация

Бизнесът на Microsoft е бизнес за трима: Един пише вируси, друг прави антивирусни, а третият продава (псевдо)операционна система за тях.
Контакти:  stumps

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Мнение #9 Skip to the next post in this topic.
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 06 2005, 18:38
mexus

Avatar
Група: Li fans
Мнения: 163
Регистриран: Октомври 2005

Оценка: няма

Offline
Дай... :)

Това работи и за Philips-a доста ускорява трансфера от 700KB на няколко MB :)


Редактирано от mexus на Декември 24 2005, 02:59
Контакти:  mexus

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ: 243745868
 • MSN  MSN: mexus_bg@hotmail.com
 • YIM  Yahoo IM:
WEB  
Мнение #10
Skip to the previous post in this topic. Написано на: Декември 27 2005, 20:08
stumps

Avatar
Група: Li psychos
Мнения: 1311
Регистриран: Април 2005

Offline
Постоянното решение е това:
Цитат:

I found a documentation which describes how to disable the sync mount options
of
a subfs mounted device.

http://portal.suse.de/sdb/de/2005/06/dkukawka_halnosync_html.html
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=85413#c5

Mounting hotplugged devices without "sync"
-------------------------------------------

If writing to USB storage devices like USB sticks or USB hard drive is
rather slow or if you do not want synchronized writing to these devices,
disable the sync mount option.

1.
Create the directory /usr/share/hal/fdi/policy/95userpolicy:

mkdir -p /usr/share/hal/fdi/policy/95userpolicy/

2.
Create a file with the name nosync.fdi and the following contents:

vi /usr/share/hal/fdi/policy/95userpolicy/nosync.fdi

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deviceinfo version="0.2">  
 <device>  
   <!-- disable sync for mount -->  
   <match key="block.is_volume" bool="true">  
     <match key="volume.fsusage" string="filesystem">  
       <match key="volume.uuid" string="==UUID==">  
         <merge key="volume.policy.mount_option.sync"
type="bool">false</merge>  
       </match>  
     </match>  
   </match>  
 </device>  
</deviceinfo>

3.
Adjust the line <match key="volume.uuid" string="==UUID=="> according to
your hardware. Run 'lshal' to retrieve the "volume.uuid" and enter this id
instead of ==UUID==

4.
Finally restart the HAL service with

rchal restart

Предполагам, че в новото Сусе 10.1, това ще е отстранено (вече официално е регистрирано като bug).

Два месеца работа с компютъра спестява два часа четене на документация

Бизнесът на Microsoft е бизнес за трима: Един пише вируси, друг прави антивирусни, а третият продава (псевдо)операционна система за тях.
Контакти:  stumps

 • AOL  AOL:
 • ICQ  ICQ:
 • MSN  MSN:
 • YIM  Yahoo IM:
Общо 9 отговор(а) от Декември 01 2005, 23:13 до сега
 » Начало » Li Форуми » Help & Support » Kernels & Drivers » usb 2.0 @ suse 10

© 2014 Linux Index Project
Powered by iF 1.0.0 © 2006 ikonForums